Hekken om terrein Ter Apel mogen blijven staan

Vandaag liet de Rechtbank Groningen weten dat de hekken die het COA na de ontruiming van het tentenkamp in Ter Apel om het terrein heenzette, niet weggehaald hoeven te worden. Dinsdag meldde de rechter nog dat het kamp niet ontruimd had mogen worden maar de tenten op dezelfde plek terugzetten kan niet. 

Het verzoek van de demonstranten tot verwijdering van de hekken om het terrein waar de tenten stonden in Ter Apel, het Populierenveld, is afgewezen omdat het COA zelf mag weten wat ze met haar eigen terrein doet, ze heeft een gebruikerscontract met de gemeente. Het belang van een demonstratie of manifestatie juist op die plek weegt minder zwaar, vond de rechter. Ook mag het COA niet zomaar het terrein door derden laten gebruiken, zo staat in het contract met de gemeente.

De actievoerders moeten 2782 euro proceskosten betalen. Zie bericht 7 juni.

(Meer info? Kijk onder dit bericht)

Somaliërs die onder paraplu sliepen, hebben opvang gekregen

De twee Somaliërs die met slaapzakken onder een paraplu bivakkeerden voor het AC Ter Apel, zijn toch binnengelaten en krijgen iig opvang tot hun asielinterview.

Raad van State buigt zich morgen over terugkeer(on)mogelijkheden

Dat gebeurt om 10 uur in Den Haag. De vorige keer trok de minister een hoger beroep in (18 april) nadat bleek dat de uitzetting die hij aan het regelen was en waarvoor al vliegtuigen klaar stonden, niet lukte. (zie eerdere berichten)

Oppositie in Tweede Kamer kritisch over ontruiming

Vandaag was er een debat in de Kamer over de ontruiming van het tentenkamp. Zie voor een kort verslag de bijlage. (Dit verslag komt van http://www.tweedekamer.nl)

Kort verslag Kamerdebat 31 mei

Meer informatie?

Advocaat van de ontruimingszaken:

Marcel Schuckink Kool – 070 383 1616

• Kijk op http://www.rechtspraak.nl – Rechtbank Groningen, civielrecht zaaknummer: 134107/KG ZA 12.141 31 mei

• De eerder hier genoemde uitspraak op deze dag betrof enkel de andere gedagvaarde partij, die niets te zeggen zou hebben over de hekken (gemeente).

• Zie ook bericht twee dagen geleden over de ontruiming die volgens de rechter niet had mogen plaatsvinden.

Twee Somaliërs onder paraplu voor AC Ter Apel

Twee Somaliërs hebben met slaapzakken en paraplu’s postgevat in de berm voor het aanmeldcentrum in Ter Apel.  Nasir Ali Omar en Mouhamed Abukar Ali zijn afgelopen vrijdag vanuit AZC’s in Dronten en Baexem naar Ter Apel gestuurd omdat ze zijn uitgeprocedeerd. Eenmaal in het centrum vroegen ze opnieuw asiel.

Naar hun zeggen zei de IND dat het twee maanden kan duren voor hun asielverzoek in behandeling wordt genomen. In de tussentijd mogen ze niet in het centrum blijven en moeten ze zelf voor onderdak zorgen. Daarom werden ze zondag naar buiten gestuurd. Ze zeggen dat ze echt nergens terecht kunnen en in Ter Apel blijven omdat ze eten en drinken krijgen van mensen in het aanmeldcentrum.

 

Bron: Dagblad van het Noorden, 30 mei 2012, RTV Noord en Facebook Vluchtelingen op Straat en SHUV

Uitgezette Somaliër moet teruggehaald

Volgens het ANP (30 mei) moet de IND een Somaliër die naar het verkeerde land is uitgezet terug naar Nederland halen. De uitzetting is onrechtmatig, zo bepaalde de rechtbank Haarlem.

De advocaat van de Somaliër zei op de VPRO-radio dat de drie KMAR- begeleiders die hem tijdens de uitzetting naar Tanzania begeleidden, bij aankomst daar  gehoord hebben dat het paspoort van de Somaliër vals was maar hem toch hebben achtergelaten. Met dat valse paspoort kwam hij ooit naar Nederland. Hij had steeds verteld dat hij Somaliër was.

“Plaatsing hekken onrechtmatige daad”

Update woensdag 30 mei vluchtelingen tentenkamp Ter Apel

• Rechtbank Groningen beslist uiterlijk morgen, 31 mei, om 15 uur of hekken om terrein tentenkampactie wegmoeten of niet. Uitgebreid verslag van de zitting in bijlage.

• Diezelfde dag vindt om 15.30 een Kamerdebat plaats over Ter Apel.

• De Gearresteerde vluchtelingen (52 mensen) in Vught blijven weigeren dagelijks te stempelen en lopen risico op straat gezet te worden. Ze wensen echter dezelfde behandeling als de anderen die in AZC’s zitten en willen eveneens niet als criminelen behandeld worden.

• Leers is nu in Kenia, niet duidelijk of hij contact heeft met de TFG om de door hem gewenste terugkeerdeal te regelen.

 

COA en burgemeester wijzen naar andere plekken om te demonstreren

“Plaatsing hekken onrechtmatige daad”

GRONINGEN 29 mei 2012 – Nadat de rechtbank in Groningen vorige week liet weten dat de ontruiming van het tentenkamp van vluchtelingen in Ter Apel, 23 mei, niet had mogen gebeuren, de tenten en vluchtelingen waren toen al weg, werden hekken om het terrein neergezet. Vandaag stond bij de Groningse rechtbank de vraag centraal of de hekken kunnen blijven staan. Uiterlijk morgen doet de rechtbank uitspraak in dit kort geding.

Zowel het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), die de hekken had laten plaatsen, als de gemeente Vlagtwedde, waren gedagvaard en kwamen om 15 uur op de zitting in Groningen, met in hun kielzog een batterij aan figuren van politie, brandweer en IND.

Wat was er nu gebeurd? Nadat vorige week de voorzieningenrechter de toepassing van het noodbevel van de gemeente Vlagtwedde ‘disproportioneel’ had genoemd, liet burgemeester Kompier weten dat de noodverordening die nog voor onbepaalde tijd geldde en bepaalde dat niemand het terrein mocht betreden die daar geen toestemming voor had, gehandhaafd zou blijven. Op diezelfde avond van de 24e mei, liet het COA hekken rond het manifestatieterrein plaatsen. De dag erna trekt de burgemeester de noodverordening in.

Maar een hek kan weer afgebroken worden. De advocaat van het tentenkamp betoogt dat de ontruiming van het tentenkamp een onrechtmatige daad is geweest en dat er misbruik is gemaakt van de omstandigheden, en de hekken daar dus ook onrechtmatig zijn geplaatst. Het belang van de actievoerders van het tentenkamp is fundamenteel, namelijk het belang van de bescherming van hun grondrechten om te manifesteren, om hun mening vrij te kunnen uiten. De gekozen vorm om die mening te uiten is het tentenkamp.

Zie in de bijlage een uitgebreid verslag van onze verslaggever.

hekkenrechtbank

Uitspraak donderdag 31 mei om 15.00

http://www.tweedekamer.nl > plenaire vergaderingen:

Donderdag 31 mei, 15.30 uur – Dertigledendebat over de situatie in Ter Apel

Uitspraak: Ontruimen tentenkamp mocht niet

Update donderdagavond 24 mei – Uitspraak deels positief, deels onbeslist, zie bijlage – verslag van de zitting 

Update vrijdag 25 mei: Noodverordening ingetrokken, hek om terrein, zitting hierover dinsdag a.s. Groningen. Kamervragen gesteld door SP  

Hek om terrein !!!!!!!!

De burgemeester had het tentenkamp niet mogen ontruimen, besloot de rechter gisterenavond. Ze had andere maatregelen kunnen nemen om de brandveiligheid en gezondheidssituatie te verbeteren. Dit betekent nog niet dat het tentenkamp mag terugkeren. Daarover buigt de civiele rechter zich pas dinsdag. De noodverordening die ook na de ontruiming nog geldde, is inmiddels ingetrokken door de gemeente Vlagtwedde, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Er zijn door het COA hekken om het terrein geplaatst.

Verslag van de zitting 24 mei: Ontruimen mocht niet-verslag

De hele uitspraak staat op www.rechtspraak.nl en dan hier http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx in het bovenste veld BW6584 invullen

Gearresteerde vluchtelingen in AZC’s en VBL

Update Vluchtelingen Tentenkamp donderdag 24 mei

Zie bijlage voor een uitgebreide update en ook de telefoonnummers van alle woordvoerders e.d.
Mogelijk kunnen we niet direct de uitspraak van de rechtbank Groningen mailen. U/je kunt wel de facebook van vluchtelingenopstraat in de gaten houden en evt indymedia.nl.

Update in het kort:
• Somaliërs van de drie tentenkampen nu bij elkaar in de VBL Vught – ‘Ze koken nu voor ons’
• Vluchtelingen in VBL weigeren dagelijks te stempelen – ‘We zijn geen criminelen. We zijn vluchtelingen’
• Arrestanten naar twee AZC’s en 1 VBL – Vluchtelingen in AZC’s mogen de stad niet uit
• Irakezen hebben toezegging van ambassadeur – ‘Hij zal niet meewerken aan gedwongen terugkeer’
• Irakezen verwachten geen uitzetting of opstraatzetting na bezoek Iraakse minister half juni

Ontruiming kamp

0.30

Het bericht dat ze naar een AZC of VBL gaan is net door een andere bron bevestigd. Die vertelde dat een van de arrestanten gebeld heeft vanaf het politiebureau en zei dat ze wachtten om naar een AZC gebracht te worden. Dit is vermoedelijk een VBL, vrijheidsbeperkende locatie, waar mensen elke dag moeten stempelen.

De Somaliers van het eerste tentenkamp waren na hun vrijlating uit vreemdelingenbewaring van plan direct weer hun tenten op te zetten in Ter Apel. Onverwacht bracht de politie hen toen opeens naar een VBL, terwijl ze zeiden niet mee te willen werken aan vertrek. Ze zitten daar nu al vijf maanden. Het leek er toen net als nu op dat dit gebeurde omdat men geen zin had in nieuwe acties.

 

 

23.39

De 117 in Ter Apel aangehouden vluchtelingen uit Somalië, Iran, Eritrea en Ethiopië worden door de politie Groningen overgedragen aan het COA en waarschijnlijk in een VBL  geplaatst.  Of ze hier blij mee zijn, weet ik niet…

22.02:

De twee Nederlanders Marianne en de arts zouden zijn vrijgelaten, de anderen zouden deels al onderweg zijn naar andere plaatsen (??).

19.20:
Ze zijn gebracht naar cellencomplex Hooghoudt, cellencomplex aan de Hooghoudtstraat in Groningen, net buiten de stad. Het zouden 117 vluchtelingen zijn en 2 Nederlanders waaronder vermoedelijk een arts en Marianne die het tentenkamp steunde.
19 u:
Alle 130 arrestanten (i.i.g. meer dan 100, en zeker meer dan 50, het getal dat in sommige media gezegd is) in Ter Apel zijn in grote en kleine justitiebussen (van de DJI) meegenomen. Nog niet bekend is waarheen ze gebracht worden. Wel is er grote kans dat ze snel vrijgelaten worden en weer op straat belanden omdat ze allen onuitzetbaar zijn. Het betreft mensen uit Somalië, Iran, Eritrea, Ethiopië en Nederland.
De groep van 18 Somaliërs van het eerste tentenkamp die in december werd opgesloten in vreemdelingenbewaring kreeg later meer dan duizend euro schadevergoeding pp omdat de bewaring niet rechtmatig was geweest. Er was immers geen zicht op uitzetting, vond de rechtbank Groningen. Het hoger beroep dat de minister hierop instelde trok hij op het laatste nippertje in (zie eerdere berichten http:/stil2.wordpress.com). Hij zei toen dat uitzetting in praktijk ‘moeilijk realiseerbaar’ was zodat hij de naar eigen zeggen al geboekte vluchten naar Mogadishu moest cancelen.
In zijn laatste brief over Somalië (22 mei aan de Tweede Kamer) doet de minister het voorkomen of de afspraken die hij met de TFG in Moga heeft gedwongen uitzetting wel weer mogelijk maken. De Somaliërs in VBL Vught beschikken echter over een bbc-radio opname waarin de TFG zelf zegt dat ze hier niet aan meewerken.(zie woordvoerders onder eerdere berichten, m.n. ‘what do we Somalians want’.
Kijk voor het laatste nieuws evt ook op: facebook vluchtelingenopstraat en indymedia.nl.
Somalische woordvoerder in Vught, Samatar 06 17988466.
Mr Sinoo, advocate die de radio-uitzending laat vertalen: 06 196 00 900, ze zegt dat 1 juni weer een hoger beroepszaak dient bij de Raad van State in Den Haag.
17.12
130 mensen bijna of helemaal opgepakt, inclusief een arts en Marianne Bathoorn ondersteuner van het kamp. De arts hielp ons al drie dagen in het kamp, vertelt Ali. Een paar vrouwen uit Eritrea en Ethiopië hebben wel het aanbod van opvang geaccepteerd. Alle tenten zijn platgegooid.
16.39
40 mensen gearresteerd, ongeveer 70 worden nog twee bij twee gefouilleerd, zegt Sam, Somaliër. Twee mensen met bloeddrukproblemen zijn flauwgevallen.
Het is niet duidelijk of er nu 110 of 167 mensen in totaal opgepakt worden.
16.26
Vluchtelingen worden met hun handen omhoog tegen een ME-bus gezet en gefouilleerd…. (verbinding verbroken.. woordvoerders niet bereikbaar)
16.10
Politie staat niet toe om persoonlijke spullen te pakken. Een Somalische jongen gearresteerd. Zegt Ali Mohamed Abdille. (16u10)

In tegenstelling tot berichten in sommige media, hebben slechts 20 Irakezen van de in totaal 388 vluchtelingen, het aanbod voor opvang tot half juni geaccepteerd. Wel zijn Afghanen en Irakezen en n.a.w. ook Azerbeidjanen vertrokken voordat het gebied is afgezet.
16 uur

Twaalf ME-busjes en 60(?) ME-ers starten nu ontruiming kamp, alhoewel nog geen arrestatie (16u), NOS zegt van wel, Ze zijn al begonnen met tenten vernietigen zegt Nizami.

15.45

Ontruiming nu of toch niet?
No evacuation/ eviction yet, possible to start any moment – 10.30 tomorrow this comes to court
De meningen van de actievoerders zijn verdeeld. Sommigen zeggen dat nu elk moment ontruimd wordt, de deadline van 15 uur is echter verstreken. Sommigen denken mede om die reden dat het niet gaat gebeuren. Er staan allemaal camera’s gericht op politie en actievoerders. Volgens Nazimi zijn er 30 of 40 mensen van politie en ME en maar een ME-busje. Volgens Somaliërs gaan ze elk moment echt mensen oppakken. Volgens Nazima ‘they are just standing’.
Volgens de actievoerders zou een eventuele ontruiming illegaal zijn want morgen is er om 10.30 een kort geding. Een noodverordening van de burgemeester zou ontruiming mogelijk maken, aldus nu.nl en indymedia.nl.
Zie telefoongegevens woordvoereders en advocaat onder vorige bericht.
(Dit bericht is geschreven vanuit een andere plaats.)
Bericht in Dagblad v h Noorden:

http://www.dvhn.nl/incoming/article9072011.ece/Ontruiming-tentenkamp-Ter-Apel-begonnen

“Door televisiecamera’s durft burgemeester niet te ontruimen” zegt Iraanse woordvoerder – Update tentenkamp 10.45

Nog geen ontruiming – Irakezen binnen in de opvang + (correctie aantal:) 167 vluchtelingen in kamp 

Irakezen zijn zojuist naar binnen gegaan en krijgen opvang in het terugkeercentrum (VBL – vrijheidsbeperkende locatie). De andere 167  vluchtelingen zijn nog in het kamp. Het eerder genoemde getal van 133 was onjuist, gisteravond zijn er twintig Somaliërs en vier Iraniërs bijgekomen. Volgens de Iraanse woordvoerder Nazimi durft de burgemeester niet te ontruimen omdat er ‘allemaal camera’s op het kamp gericht’ zijn.

Nazimi gelooft niet dat de politie het kamp zal ontruimen. Maar Ali Mohamed Abdille, Somalische woordvoerder, zegt dat de burgemeester gisteravond laat meldde dat ze dit wil doen.

Volgens Nazimi is een groep Iraniërs nu onderweg is naar het kamp. “We weten niet of de politie hen zal tegenhouden”. De wegen rondom het kamp zijn afgezet met politie die niemand doorlaat alleen werknemers van de aanmeld- en terugkeercentra.

What we Somalians want

Bericht van de Somalische vluchtelingen

 

Pressrelease – wednesday may 23, 2012

 

 

What we Somalians want:

 

1) We are not ready to accept detention camp or VBL, almost the same as prison.

2) We are not ready to do an other interview with the IND about our asylumrequest, because we all did allready more than two interviews, in the mean time, the IND didn’t respect all the evidence that we collected.

3) We are not ready to coöperate with DT&V because the situation in Somalia is very dangerous, that means to return to Somalia is not possible.

 

There are some goals that we are targeting to reach:

 

1) We are requesting from the Dutch government to recognize us as refugees.

or

2) They have to delete our fingerprints from the ‘Dublin’-system, so we can be able to go to other countries to ask sylum.

3) If all this suggestions are not accepted, then the Dutch government has to ask other countries to accept us as refugees such as Germany, France, United States of America, there are also other EU- countries who give over refugees to other countries such as Malta.

 

 

Abdisalam Yasin Ali (outside): 06 855 111 30

Samatar (kamp 2): 06 179 88 466

Nuuradiin: (kamp 1) 06 41 444 048

Yasin (buiten) 06  855 111 30

Ali Mohamed Abdille (kamp 3) 06 86 12 13 11

 

Namens de Somalische vluchtelingen van tentenkamp 1, 2 en 3 en de mensen ‘outside’, van de zelforganisatie ‘Vluchtelingen op Straat’ / Refugees on the Street

 

 

We zijn bezig een dossier samen te stellen met alle documenten en informatie die hun zaak ondersteunen en die aantonen dat er onjuistheden staan in de brief die de minister gisteren aan de Kamer stuurde (22 mei). 

Actievoerders Ter Apel vormen front: “Wij willen ons recht als vluchtelingen”

Update (11.40 – 12.20)  

Nog niet ontruimd – 20 Irakezen wachten op grasveld binnen het hek van Aanmeldcentrum

“Wij hebben net samen gebeden met een dominee uit EIndhoven”, zegt Nazimi, een Iraanse christen in het tentenkamp dat nog bedreigd wordt met ontruiming. Even daarvoor liet hij weten dat de 167 onuitzetbare vluchtelingen die nog in het kamp zijn, een front vormen vooraan het kamp en schreeuwen: “Refugees Rights”. “We zijn vluchtelingen en willen dat Nederland ons recht op bescherming en asiel erkent”, aldus Nazimi. We schreeuwen: “Wij zijn mens. Wij zijn geen nummer. Niemand is illegaal”.

Transport hulpgoederen, 200 kilo uien en 100 kilo aardappels, even uitgesteld

Een groep studenten van de theaterschool in Amsterdam liet weten dat ze hun bezoek en vervoer van 200 kilo uien en 100 kilo aardappels, door boeren gratis ter beschikking gesteld, evenals andere benodigdheden, even uitstellen….

 

Volgens journalisten heeft de burgemeester gezegd dat ze wil praten met de mensen uit het kamp. Nazimi: “Wij hebben dit ook van televisiemensen gehoord, niet van de burgemeester zelf. We zijn altijd bereid te praten om samen oplossingen te vinden. We hebben geen plek om te wonen. Geen plek om te slapen. We willen opvang en dat onze rechten als vluchtelingen gerespecteerd worden”.

 

De Somaliërs zeggen dat het aanbod van de minister alleen voor Irakezen bedoeld was: “Hij heeft niets gezegd over Somalië”, zegt Abdalla. Volgens advocate mr Sinoo uit Utrecht zal de Somalische zaak (terugkeer mogelijk) weer door de Raad van State behandeld worden op 1 juni.

 

 

 

WOORDVOERDERS 

Somaliërs: 

Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11.

Sam Saeed 06 842 04 556

Iraniërs: Nazimi 06 84 38 32 54

 

Advocaat die probeert ontruiming te voorkomen:

Marcel Schuckink Kool – 070 383 1616

 

Andere vertegenwoordigers vluchtelingen in het kamp

Sudanezen: Yahya 06 850 311 78

Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34

Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.

Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  (Niet zeker of ze er nog zitten)

Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.

 

Vertrokken uit het kamp:

Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631

 

Somaliërs tentenkamp 1 + 2 en Vluchtelingen op Straat:

Samatar (kamp 2): 06 179 88 466

Nuuradiin: (kamp 1) 06 41 444 048

Yasin (buiten) 06  855 111 30

 

Advocaten Somaliërs:

mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900

mr Walls van de mislukte uitzetting in nov 2011, walls@ziggo.nl

Camera’s gericht op dreigende ontruiming – Irakezen zijn binnen

Update 10.30

Irakezen zijn zojuist naar binnen gegaan. De andere 167  vluchtelingen zijn in het kamp. Het eerder genoemde getal van 133 was onjuist, gisteravond zijn er twintig Somaliërs en vier Iraniërs bijgekomen. Volgens de Iraanse woordvoerder Nazimi durft de burgemeester niet te ontruimen omdat er ‘allemaal camera’s op het kamp gericht’ zijn.

Nazimi gelooft niet dat de politie het kamp zal ontruimen. Maar Ali Mohamed Abdille, Somalische woordvoerder, zegt dat de burgemeester gisteravond laat al heeft gemeld dat ze dat wil doen.

Volgens Nazimi is een groep Iraniërs nu onderweg is naar het kamp. “We weten niet of de politie hen zal tegenhouden”. De wegen rondom het kamp zijn afgezet met politie die niemand doorlaat alleen werknemers van de aanmeld- en terugkeercentra.