What we Somalians want

Bericht van de Somalische vluchtelingen

 

Pressrelease – wednesday may 23, 2012

 

 

What we Somalians want:

 

1) We are not ready to accept detention camp or VBL, almost the same as prison.

2) We are not ready to do an other interview with the IND about our asylumrequest, because we all did allready more than two interviews, in the mean time, the IND didn’t respect all the evidence that we collected.

3) We are not ready to coöperate with DT&V because the situation in Somalia is very dangerous, that means to return to Somalia is not possible.

 

There are some goals that we are targeting to reach:

 

1) We are requesting from the Dutch government to recognize us as refugees.

or

2) They have to delete our fingerprints from the ‘Dublin’-system, so we can be able to go to other countries to ask sylum.

3) If all this suggestions are not accepted, then the Dutch government has to ask other countries to accept us as refugees such as Germany, France, United States of America, there are also other EU- countries who give over refugees to other countries such as Malta.

 

 

Abdisalam Yasin Ali (outside): 06 855 111 30

Samatar (kamp 2): 06 179 88 466

Nuuradiin: (kamp 1) 06 41 444 048

Yasin (buiten) 06  855 111 30

Ali Mohamed Abdille (kamp 3) 06 86 12 13 11

 

Namens de Somalische vluchtelingen van tentenkamp 1, 2 en 3 en de mensen ‘outside’, van de zelforganisatie ‘Vluchtelingen op Straat’ / Refugees on the Street

 

 

We zijn bezig een dossier samen te stellen met alle documenten en informatie die hun zaak ondersteunen en die aantonen dat er onjuistheden staan in de brief die de minister gisteren aan de Kamer stuurde (22 mei). 

Advertenties

Actievoerders Ter Apel vormen front: “Wij willen ons recht als vluchtelingen”

Update (11.40 – 12.20)  

Nog niet ontruimd – 20 Irakezen wachten op grasveld binnen het hek van Aanmeldcentrum

“Wij hebben net samen gebeden met een dominee uit EIndhoven”, zegt Nazimi, een Iraanse christen in het tentenkamp dat nog bedreigd wordt met ontruiming. Even daarvoor liet hij weten dat de 167 onuitzetbare vluchtelingen die nog in het kamp zijn, een front vormen vooraan het kamp en schreeuwen: “Refugees Rights”. “We zijn vluchtelingen en willen dat Nederland ons recht op bescherming en asiel erkent”, aldus Nazimi. We schreeuwen: “Wij zijn mens. Wij zijn geen nummer. Niemand is illegaal”.

Transport hulpgoederen, 200 kilo uien en 100 kilo aardappels, even uitgesteld

Een groep studenten van de theaterschool in Amsterdam liet weten dat ze hun bezoek en vervoer van 200 kilo uien en 100 kilo aardappels, door boeren gratis ter beschikking gesteld, evenals andere benodigdheden, even uitstellen….

 

Volgens journalisten heeft de burgemeester gezegd dat ze wil praten met de mensen uit het kamp. Nazimi: “Wij hebben dit ook van televisiemensen gehoord, niet van de burgemeester zelf. We zijn altijd bereid te praten om samen oplossingen te vinden. We hebben geen plek om te wonen. Geen plek om te slapen. We willen opvang en dat onze rechten als vluchtelingen gerespecteerd worden”.

 

De Somaliërs zeggen dat het aanbod van de minister alleen voor Irakezen bedoeld was: “Hij heeft niets gezegd over Somalië”, zegt Abdalla. Volgens advocate mr Sinoo uit Utrecht zal de Somalische zaak (terugkeer mogelijk) weer door de Raad van State behandeld worden op 1 juni.

 

 

 

WOORDVOERDERS 

Somaliërs: 

Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11.

Sam Saeed 06 842 04 556

Iraniërs: Nazimi 06 84 38 32 54

 

Advocaat die probeert ontruiming te voorkomen:

Marcel Schuckink Kool – 070 383 1616

 

Andere vertegenwoordigers vluchtelingen in het kamp

Sudanezen: Yahya 06 850 311 78

Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34

Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.

Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.  (Niet zeker of ze er nog zitten)

Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.

 

Vertrokken uit het kamp:

Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192 Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631

 

Somaliërs tentenkamp 1 + 2 en Vluchtelingen op Straat:

Samatar (kamp 2): 06 179 88 466

Nuuradiin: (kamp 1) 06 41 444 048

Yasin (buiten) 06  855 111 30

 

Advocaten Somaliërs:

mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900

mr Walls van de mislukte uitzetting in nov 2011, walls@ziggo.nl

Camera’s gericht op dreigende ontruiming – Irakezen zijn binnen

Update 10.30

Irakezen zijn zojuist naar binnen gegaan. De andere 167  vluchtelingen zijn in het kamp. Het eerder genoemde getal van 133 was onjuist, gisteravond zijn er twintig Somaliërs en vier Iraniërs bijgekomen. Volgens de Iraanse woordvoerder Nazimi durft de burgemeester niet te ontruimen omdat er ‘allemaal camera’s op het kamp gericht’ zijn.

Nazimi gelooft niet dat de politie het kamp zal ontruimen. Maar Ali Mohamed Abdille, Somalische woordvoerder, zegt dat de burgemeester gisteravond laat al heeft gemeld dat ze dat wil doen.

Volgens Nazimi is een groep Iraniërs nu onderweg is naar het kamp. “We weten niet of de politie hen zal tegenhouden”. De wegen rondom het kamp zijn afgezet met politie die niemand doorlaat alleen werknemers van de aanmeld- en terugkeercentra.

“Leers, dit is geen oplossing! Stuur je ons straks weer de straat op?!”

Advocaat neemt stappen tegen dreigende ontruiming kamp

Update woensdag  9.30 

De 133 overgebleven vluchtelingen in het kamp wachten op ontruiming. Veel mensen proberen de minister nog op andere gedachten te brengen. “Door ons op te pakken en op te sluiten, verdwijnen we niet”, zegt Ali Mohamed Abdille, Somalische actievoerder. Verschillende kamerleden wezen daar ook op in het spoeddebat over het kamp 15 mei. Na enkele uren, dagen of maanden opsluiting worden ze vrijgelaten en belanden weer op straat. 

Advocaat Marcel Schuckink Kool (070) heeft een kort geding aangespannen en bezwaar gemaakt tegen ontruiming waartoe de burgemeester opdracht zou hebben gegeven. Hij heeft een voorlopige voorziening aangevraagd (vovo) om te zorgen dat in afwachting van dit bezwaar niet tot ontruiming over wordt gegaan.

Afghanen gevlucht – rest niet uitzetbaar

De Afghanen zijn vannacht het kamp uit gevlucht uit angst voor uitzetting. Alle anderen aanwezigen in het kamp, 133 vluchtelingen en enkele Nederlanders, zijn onuitzetbaar. De kerkelijke organisaties Kerk in Actie in INLIA wezen de minister er in een brief op (16 mei) dat dit ‘interstatelijk’ probleem, waarbij landen hun onderdanen niet terug nemen, niet afgewenteld kan worden op ‘angstige vluchtelingen en maatschappelijke organisaties’.

Onuitzetbaren in Duitsland wel status

“In Duitsland krijgen mensen die niet uitzetbaar zijn, een gedoogdenstatus, ‘Duldung’, dus zo gek is het niet dat we hierom vragen”, zegt Ali Mohamed Abdille een van de actievoerders. Vluchtelingenorganisaties bevestigen dit verhaal.

De actievoerders uit verschillende landen wijzen er al steeds op dat je Duitsland ook meer kans hebt op asiel maar toch mogen ze daar niet heen. Als ze daar asiel vragen, worden ze teruggebracht naar Nederland.

Leugens over Somalië

Somaliërs van tentenkamp 1 + 2 en de derde groep in het huidige kamp, lieten gisterenavond weten dat ze bezig zijn een dossier te vormen met alle belangrijke stukken om hun zaak te steunen. Volgens hen staan in de brief van de minister ‘leugens’. Zo hebben ze een opname van de BBC waarin de Somalische ‘regering’ de TFG zegt dat het niet waar is dat ze een deal hebben met Nederland over terugname van vluchtelingen. De TFG wil daar naar eigen zeggen niet aan meewerken. Dit is bevestigd door verschillende TFG-vertegenwoordigers. Advocate Sinoo uit Utrecht is bezig hiervan een vertaling te laten maken.

Ook is de informatie in de brief van Leers van gisteren over terugkeer van Somaliërs en veiligheid is in strijd met het eigen ambtsbericht van 29 februari jl.Daarnaast zijn UNHCR en andere mensenrechtenclubs het er niet mee eens dat sommige vluchtelingen volgens de minister wel terug kunnen naar Zuid/Centraal Somalië dat volgens de hele internationale gemeenschap als onveilig wordt beschouwd.

Onveilig vliegveld

Ook is allang juridisch uitgevochten dat het vliegveld van Mogadishu wel degelijk in onveilig gebied ligt. De minster is al eerder teruggekomen op zijn bewering dat het 20 km buiten de stad zou liggen, dat bleek niet waar te zijn. Het is eveneens totaal niet duidelijk waarom de minister denkt te weten dat Somaliland zou meewerken aan ‘terugname’ van mensen die via Mogadishu reizen, op basis van een deal met de TFG, niet direct vrienden van Somaliland, terwijl de reis ook nog eens zonder officiële reis-, id- en nationaliteitsbewijzen gaat.

Eerder is de vrijwillige terugkeer mislukt van ondermeer een van de jongens in het tentenkamp. Hij werd in november jl geweigerd in Mogadishu en twee weken gevangen gezet in Nairobi en belandde uiteindelijk weer op straat in Nederland. “Niet sluitend” noemden vele politici het beleid 15 mei in het debat.

De minister trok pas een hoger beroep in (Raad van State) omdat de MoU (deal met de TFG die er volgens hem is) in praktijk niet werkte, uitzetting bleek niet mogelijk.

Bewijzen van vluchtelingen zelf niet erkend

De Somaliërs hebben tevens grote kritiek op de taalanalyses op grond waarvan hun afkomst bepaald wordt. De helft van de groep van tentenkamp 1+2 heeft twee tegengestelde rapportages op zak waarmee hun herkomst ‘bewezen’ wordt, sommigen beschikken over andere bewijzen dat ze uit onveilig gebied komen zoals een verklaring van de ambassade, “maar de IND erkent alleen bewijzen die in hun straatje passen”, zeggen ze.

Zowel de Irakezen, Somaliërs en Iraniërs wijzen erop dat bewijzen uit andere bronnen niet serieus worden genomen. Vaak worden die als ‘onverifieerbaar’ afgedaan, ‘te laat ingebracht’ of ‘niet onafhankelijk’. Vaak wijkt de IND af van de mening internationale onafhankelijke deskundigen.

WOORDVOERDERS 

Somaliërs: 

Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11.

Sam Saeed 06 842 04 556

Advocaat die probeert ontruiming te voorkomen:

Marcel Schuckink Kool – 070 383 1616

Somaliërs en advocaten tentenkamp 1 + 2 en Vluchtelingen op Straat:

Samatar (kamp 2): 06 179 88 466

Nuuradiin: 06 41 444 048

mr Sinoo, advocaat: 06 196 00 900

mr Walls van de mislukte ontruiming walls@ziggo,nl

Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54 

Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192

Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631

Sudanezen: Yahya 06 850 311 78

Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34

Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.

Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.

Nederlanders: Marianne Bathoorn 06 407 445 37.

Kijk evt op www.tweedekamer.nl bij de verslagen 15 mei. Kamerleden vinden het niet wenselijk mensen de illegaliteit in te sturen, het beleid is niet sluiten, of zelfs ‘failliet’ of ‘lek systeem’.  

Ontruiming tentenkamp dreigt

 Woensdag 7.40 

Omdat een deel van de Irakezen gisterenavond laat (±00.50)  toch besloot het aanbod van Leers aan te nemen, opvang tot in ieder geval na het bezoek van een Irakese immigratieminister 15 juni, wordt het kamp straks ontruimd, is de verrwachting. Een  ander deel van de Irakezen, dat het daar niet mee eens is, is vannacht vertrokken.

Wegen afgesloten door politie

De wegen zijn afgesloten zodat mensen die risico op uitzetting hebben niet kunnen vluchten en mensen die willen helpen om mensen en spullen in veiligheid te brengen er niet door kunnen. 388- 225 = 163 vluchtelingen en andere aanwezigen zullen naar verwachting opgepakt worden. De advocaat vraagt een voorlopige voorziening. Op grond van het recht te demonstreren. Er zijn volgens de actievoerders geen redenen van ontruiming op punt van openbare orde en veiligheid. De burgemeester zelf had dit pas nog geinspecteerd en geaccepteerd.

 

WOORDVOERDERS

 

Irakezen: Ali Aziz 06 8131 8559, Hadi Abu Sanad 06 841 25 905, Ali Asadi 06 840 20 192

Somaliers: Sam Saeed 06 842 04 556 en Ali Mohamed Abdille 06 86 12 13 11

Iraniërs: Nazimi, 06 8438 32 54

Afghanen: Mansour, 06 85 65 9631

Sudanezen: Yahya 06 850 311 78

Eritreërs: mw Daniel Ledetu 06 84 35 85 34

Ethiopiërs: mw Mesrkarem 06 84570 534.

Azerbeidjanen: Safiyar, 06 855 3425.

Nederlanders: Marianne 06 407 445 37.

 

Geen oplossing Irakezen en Somaliers

Update dinsdag 22 mei

Minister Leers kwam vandaag met een brief over Somalie waarin hij ondermeer aangeeft dat vrijwillige terugkeer via het volgens hem veiliggelegen vliegveld in (het verder onveilige) Mogadishu mogelijk zou zijn. Ook zou de Somalische ‘regering’ TFG die Moga in handen heeft meewerken aan zowel vrijwillige als gedwongen terugkeer. Dit laaste is verrassend omdat hij eerder het hoger beroep introk tegen een groep Somaliers omdat uitzetting niet mogelijk was (zie eerdere berichten).

De beide beweringen van de minister zijn volgens de Somaliers onjuist. Op de bbc radio vertelde de TFG recentelijk dat ze niet meewerken (meer informatie Samatar 06 179 88466 van het tweede tentenkamp in december of Mustafa van Vluchtelingen op Straat 06 84 295 315, zij hebben de TFG na deze bbc uitzending gevraagd dit zwart op wit te zetten en op te sturen). Advocaat mr Sinoo weet ook meer over de vermeende terugkeermogelijkheden: 06 19600 900, en advocaat mr walls: walls@ziggo.nl, weet meer over de mislukte terugkeer van twee Somaliers naar Mogadishu eind vorig jaar. Zie eerdere berichten stil2.wordpress.com.

 

Hieronder de brief:

<http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2012/05/22/kamerbrief-over-terugkeer-naar-somalie/kamerbrief-over-terugkeer-naar-somalie.pdf>

 

Somalische woordvoerders in het kamp:

Ali Mohamed Abdille 06 86121311 en

Sam Saeed 06 84204556.

Mogelijk/ waarschijnlijk hebben ze de brief van Leers nog niet gezien.

 

Woordvoerders Somaliers Vluchtelingen op Straat die niet deelnemen aan het kamp maar wel ‘op straat’ staan:

Abdisalam Yasin Ali 06 855 11130.

Woordvoerder tentenkamp december, zie boven Samatar

 

Irakezen wijzen aanbod Leers af

Vandaag hadden drie Irakezen een gesprek (om 12u) met Leers en is hen opvang geboden tot 15 juni. Dan zou meer bekend zijn over de resultaten van een bezoek van de Iraakse immigratieminister aan Nederland waarin gesproken wordt over meewerken aan gedwongen terugkeer. Volgens Hadi was er absoluut geen sprake van een opening vanaf de kant van de minster. Er is ook niet over veiligheid gesproken. “Ons heldere duidelijke antwoord is: nee”, aldus Hadi. Over de moties wordt over 10 minuten gestemd. (Moties via tweedekamer.nl 15 mei)

 

Irakese woordvoerders:

Hadi Abu Sanad: 06 841 25 905.

Ali Aziz 06 81318559

Ze zijn nog in Den Haag en wachten op de stemming over de moties,

 

 

Even later werden de moties afgewezen…..

In de nacht nam een deel van de Irakezen het aanbod toch aan, zie berichten hierna.

 

388 – 388 – 388 – 388 – 388 – 388 – 388 – 388

Tentenkampnieuws maandag 21 mei, 19 uur

Op dit moment verblijven 388 vluchtelingen in het tentenkamp in Ter Apel. 225 Irakezen, 90 Somaliërs, 30 Afghanen (incl vrouwen en kinderen 50), 18 Iraniërs, 13 Eritreërs, 5 Sudanezen, 4 Azerbeidjanen, 2 Ethiopiërs en 1 Bosnische.

In een grote reuzetent vergaderen vertegenwoordigers van de verschillende groepen vanavond over de organisatie en taakverdeling. Ook over perscontacten, medische zaken en veiligheid in het kamp. De vergadertent hebben twee jongens via internet gekocht, in Limburg opgehaald en naar Ter Apel gebracht. Vanavond is er eveneens een live- radio-uitzending van Occupy Den Haag.

Groningse provinciale fracties willen opvang asielzoekers

(ANP) – Acht fracties uit Provinciale Staten van Groningen vragen Leers in een brief te zorgen voor opvang van de asielzoekers in het tentenkamp. De oproep is een initiatief van de ChristenUnie en is ook ondertekend door het CDA, de partij van Leers. De VVD en PVV tekenden niet.

Kamer stemt morgen over moties – brief over Somalië

Morgen stemt de Tweede Kamer over de moties die vorige week zijn ingediend tijdens het spoeddebat, ondermeer om een paar maanden opvang te bieden. Zie tweedekamer.nl (15 mei). Ook komt de minister met een brief over terugkeer naar Somalië.

Hulp van studenten

Dagelijks melden hulpvaardige mensen zich en vragen wat nodig is in het kamp. Een lerares van de Amsterdamse theaterschool zamelt bij haar studenten en andere kennissen, vrienden en familie geld in voor de nodige spullen en studenten geneeskunde uit Nijmegen zijn eveneens bezig met geld en spullen inzamelen. Dagelijks bellen mensen die tenten aanbieden. Die blijven nodig omdat het kamp elke dag met een paar mensen groeit.

Tandarts heeft geen zin meer – zwangere in ziekenhuis

De vijf – en halve maand zwangere vrouw, van een tweeling, is door een man van de SHUV uit Emmen voor controle naar een verloskundige gebracht. Nadat die de echo bekeken had moest ze worden opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig zijn de weeën die te vroeg kwamen nu gestopt. Een tandarts uit de omgeving heeft bij het COA geklaagd dat er te veel mensen uit het kamp komen en dat hij of zij daar geen zin in heeft. De vluchtelingen roepen op tandartsgeld te storten en vragen ook of artsen gratis of goedkoper willen helpen.

Gegevens van woordvoerdersen andere informatie over de actie in de  bijlage .

388