Somalische onderhandelingen met IND Den Bosch gaande

31 juli update 19u30, na telefonisch contact Abdisalam Yasin Ali actievoerder voor de IND in Den Bosch

Naar schatting 100 Somalische vluchtelingen, waarvan ± 77 uit de VBL Vught, bivakkeren sinds gisterenmiddag voor de IND in Den Bosch, de meesten onder een afdak, daarnaast zijn vijf kleine tenten neergezet en inmiddels dankzij de gemeente twee wc’s. Met de IND zijn onderhandelingen gaande om tot een oplossing te komen. Dit vertelt Abdisalam door de telefoon vanuit Den Bosch.

 

De IND heeft de Somaliërs volgens Abdisalam opvang in AZC’s aangeboden. “Niet de gebruikelijke opvang maar zonder ziekteverzekering en zonder W-document, we zijn dan dus nog steeds ‘illegaal’”, zegt Abdisalam. Het zou tijdelijke opvang zijn, voor korte tijd, waarbij niet gezegd wordt voor hoe lang.

“De IND heeft gezegd dat deze mening van de minister alleen kan veranderen als het parlement beslist dat Somaliërs een status krijgen of als de veiligheidssituatie in Somalië erg verslechtert”. De IND heeft volgens de woordvoerders tijdens het gesprek telefonisch contact gehad met minister Leers. “We hebben dat aanbod niet geaccepteerd. We hebben een tegenvoorstel gedaan met vier eisen.

  1. We willen dat alle Somaliërs gelijk behandeld worden, of ze nu deelnamen aan de acties, in VBL’s verblijven, op straat, in AZC’s of elders.
  2. We willen normale opvang in AZC’s. Ook willen we dat onze zaak wordt bekeken, niet individueel maar algemeen.
  3. We willen een w- document en verzekering tijdens ons verblijf in AZC’s.
  4. We willen een verblijfsvergunning.

Morgen krijgen we een reactie op ons voorstel”, aldus Abdisalam.

 

“De politie is komen kijken en heeft gezegd dat er geen klachten gekomen zijn van de buurt. Ze vroegen wat we nodig hebben, we hebben wc’s gevraagd en er zijn nu door de gemeente twee wc’s geplaatst. Daar zijn we erg blij mee”, zegt Abdisalam.

 

Ook hebben intussen allerlei mensen dekens gebracht en eten. Veel Turkse, Somalische en andere moslims hebben na zonsondergang eten gebracht. De actievoerders vinden dit geweldig. Ook veel Nederlandse mensen hebben hulp gegeven.

Mogelijk sluiten nog andere Somaliërs zich aan die buiten de voorzieningen verblijven, die niet in een AZC, VBL of in de gemeentelijke Noodopvang verblijven of onvoldoende netwerk hebben, verwacht Abdisalam. Vermoedelijk enige tientallen.

 

Meer informatie:

 

Samatar: 06 17988 466

Kawsar: 06 85 400 997

Nuuradiin: 06 41444048

Ali: 0683 889 588

Abdisalam: 06 855 111 30

 

Er zijn weer problemen met batterijen van telefoons die leegraken… dus ernaartoegaan is het meest handig…

 

Bericht van 30/8 eind van de middag

More than 50 Somalians came together in front of the IND Den Bosch. The number is expecting to increase to 77  persons. They left the VBL Vucht because they refuse to move to VBL Ter Apel and refuse to stamp every day. They want to be recognized as refugees, and not be treated as a criminals as happens in the VBL.

It was about two weeks ago, when the Higher court ruled that no Somalians can be sent back to somalia. so they are requesting to consider the decission of the court and that the IND should give them a chance that they can in Nederland stayed.
 (door Yasin)

More than 50 Somalians protest in front of IND Den Bosch

Somaliërs Vught gaan uit protest weg uit de VBL

Bericht van 30/8 

De 77 Somaliërs van de drie tentenkampacties die in de VBL Vught verblijven, sommigen al zeven maanden, gaan vandaag uit protest de straat op. Ze zijn nu (12u29) bezig hun spullen in te pakken en leveren straks hun sleutel in. Reden is dat ze naar VBL Ter Apel moeten verhuizen en dat willen ze niet. Ze verkiezen de straat boven verblijf in en andere vrijheidsbeperkende locatie (VBL) waar dagelijks gestempeld moet worden en je niet de gemeente mag verlaten.
“We willen leven als normale mensen niet als gevangenen. Iedereen weet dat Somalië niet veilig is en net nu de hoogste rechter gezegd heeft dat Somaliërs niet terugkunnen, naar geen enkel gebied in Somalie, moeten we weer naar een ander terugkeercentrum. Dat willen we niet. We willen eindelijk een oplossing, eindelijk een verblijfsvergunning”, zegt Kawsar Ismael Mohamed, een van de actievoersters van het eerste tentenkamp. Ze zit al in de VBL sinds half december. Gebruikelijk is dat mensen twaalf weken in dit terugkeercentrum zitten.

Afgelopen donderdag weigerden de Somaliërs in Vught te stempelen nadat ze te horen hadden gekregen dat ze naar de VBL in Ter Apel moesten verhuizen. Ze zeggen dat er in september een debat komt over de Somaliërs nu de Raad van State terugkeer niet als mogelijk ziet maar al voor die tijd zou de verhuizing moeten plaatsvinden. In totaal zitten 164 Somaliërs van de drie verschillende acties (nov,dec, mei) onder vrijheidsbeperkend regime in verschillende centra. Vandaag om 11u zouden ze antwoord krijgen op hun verzoek om overplaatsing naar een gewoon asielzoekerscentrum (AZC) maar het antwoord was dat ze de keus hebben tussen: terug naar Somalië of VBL Ter Apel. OOk al weten ze niet waar ze naartoe moeten, sommigen hebben geen logeerplek, toch gaan ze straks de VBL verlaten.

Somaliërs van drie tentenkampacties weigeren nog langer te stempelen in VBL Vught

Persbericht 26 juli 2012

Rond de tachtig Somaliërs die in november, december en mei deelnamen aan de tentenkampacties in Ter Apel verblijven in de Vrijheidsbeperkende Locatie (VBL) in Vught (de anderen zitten op andere locaties). Vandaag kwamen ze in opstand omdat ze weigeren nog langer dagelijks te stempelen. 

“We willen opvang en een verblijfsvergunning”, zegt een van hen, Samatar Abdullahi Jama. “De VBL is geen opvang, het lijkt meer een gevangenis, we mogen ook de gemeente niet verlaten. Terwijl sommigen van ons hier al acht maanden zitten”.

In de VBL moeten ze dagelijks stempelen. Deze week, 23 juli, kregen ze in een brief te horen dat ze naar de VBL Ter Apel moeten. Ze weigeren te gaan en zijn het zat. “We willen niet meer in een VBL zitten en ook niet naar een andere VBL verhuizen. We willen naar een AZC of een huis en we willen een verblijfsvergunning. Nu de Raad van State heeft gezegd dat we niet terug kunnen, willen we eindelijk ons recht!”, zegt Samatar.

 

Met de acties in Ter Apel, en eerdere acties in Utrecht en Den Haag protesteren de vluchtelingen al een jaar lang tegen een gedwongen leven op straat en het feit dat ze klem zitten: ze kunnen niet terug en krijgen ook geen verblijfsvergunning.

 

Ze demonstreerden vandaag vanaf half tien tot twaalf uur buiten de poort van de VBL. Volgens Samatar beloofde het COA toen de directeur te vragen contact op te nemen met het ministerie om te vragen waarom ze nog steeds in een VBL zitten terwijl ze niet uitzetbaar zijn. De VBL is officieel bedoeld voor een verblijf van twaalf weken. “Maandag om 11uur krijgen we antwoord. Daarom zijn we nu opgehouden met het protest buiten. Maar we zullen vandaag en morgen niet stempelen”, aldus Samatar.

 

Van de bijna 400 vluchtelingen die na de acties in VBL’s en AZC’s werden ondergebracht, zijn 164  Somaliers.

 

Wet ‘Eens illegaal…’ stilletjes in werking

Stilletjes is deze maand de wet ‘Eens illegaal, altijd illegaal’ van kracht geworden. De Eerste Kamer stemde er 15 mei mee in. Als je ooit een periode zonder verblijfsvergunning in Nederland hebt gewoond, wordt dat tegengeworpen bij de aanvraag van een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) die je nodig hebt om hier een verblijfsvergunning aan te kunnen vragen. Dit geldt niet voor je hele leven maar officieel voor vijf jaar. In de praktijk zal dit twee jaar zijn, zo meldt de toelichting van de wet.

Het brede maatschappelijke protest heeft gezorgd dat deze wet voor verschillende groepen niet geldt, zoals voor slachtoffers van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, vrouwenhandel, gezinsleden,  minderja-rigen, mensen die buiten hun schuld niet terugkunnen en mensen waarbij de minister op eigen titel een vergunning verstrekt.

De wet heet officieel visumwet en werd begin juli van kracht. De poging van de oppositie het wetsvoorstel als controversieel te bestempelen en door te schuiven tot na de verkiezingen lukte niet. Dit gebeurt wel met het wetsvoorstel waarmee illegaliteit strafbaar zou worden gesteld.

 

Inreisverbod en hoge boete

Sinds begin dit jaar is het al mogelijk dat mensen wiens asielverzoek of aanvraag voor een verblijfsvergunning is afgewezen, na een ‘vertrektermijn’ van vier weken, een inreisverbod krijgen. Ook mensen die ‘aangetroffen’ worden zonder papieren door de politie of een andere overheidsinstantie of die het land uitreizen waarvan blijkt dat ze in Nederland zonder verblijfs-vergunning leefden, zijn de klos. Zij mogen met dit inreisverbod twee tot vijf jaar niet naar Nederland komen. En krijgen in die tijd zeker geen verblijfsvergunning. Als ze zich niet aan hun vertrekplicht houden, kunnen ze een boete krijgen van 3800 euro. Als ze geen geld hebben, kunnen ze zes maanden strafgevangenis krijgen. In de praktijk zijn al straffen van twee jaar opgelegd. Hiermee is de strafbaarstelling indirect al een feit, hoewel het wetsvoorstel hiertoe nog voor advies bij de Raad van State ligt.

Lees meer: www.eerstekamer.nl Staatsblad 2012 258, 24 mei wijziging vreemdelingenwet 2000 of www.geenstrafbaarstelling.nl

 

Geen uitzetting mogelijk naar Somaliland, Zuid- en Centraal Somalië

Raad van State: ook doorreis door onveilig gebied rond Mogadishu te gevaarlijk

Vandaag kwam de Raad van State met de uitspraak dat Somaliërs niet uitgezet mogen worden naar Noord- , Zuid en Centraal Somalië. Somaliërs mogen dus niet in vreemdelingendetentie gesteld worden en als ze nog vastzitten moeten ze vrijgelaten worden. Volgens de Raad is geen doorreis mogelijk door het onveilige gebied in en rond de stad Mogadishu, ook al vond de minister dat kort verblijf daar of doorreis door dit gebied wel kon. De Raad vindt van niet.

Mensen lopen risico slachtoffer te worden van ‘willekeurig geweld vanwege het gewapende conflict’. Volgens Europees en internationaal recht mag daarom niet daarheen worden uitgezet. Volgens de Raad geldt dit niet alleen voor mensen afkomstig  uit dat gebied maar ook voor mensen die op doorreis zijn.

Uitzetting naar Somaliland kan ook niet. Dit liet de vertegenwoordiger van de minister al op de zitting weten. Bij terugkeer via Mogadishu naar het noorden is het niet zeker of mensen daadwerkelijk aankomen of geaccepteerd worden.

“We zijn erg blij met deze uitspraak”, zegt woordvoerder Abdisalam Yasin Ali van Vluchtelingen op Straat. “We wachten op de reactie van de minister op deze uitspraak. Ik hoop dat hij de woorden van de Raad van State serieus neemt en dat we nu het recht krijgen hier in Nederland te blijven”.

Op de vraag of de IND nu weer zal zeggen: ‘Ze kunnen wel vrijwillig terug via een andere route’, zegt de Utrechtse advocaat mr Sinoo: “Als er een alternatieve route zou zijn, was de IND daar tijdens de zitting wel over begonnen. Ook zou dan de vreemdelingenbewaring niet opgeheven hoeven worden”. Mensen kunnen ook als er geen zicht is op gedwongen uitzetting vastgehouden worden om hen onder druk te zetten mee te werken aan terugkeer. Omdat ook vrijwillige terugkeer niet lukt, is er op dit moment  ‘geen enkele mogelijkheid tot terugkeer’, zegt Sinoo. “De minister is nu aan zet. Hij moet met beleid komen”.

Kijk voor de uitspraak op www.raadvanstate.nl>pers>persberichten, zaaknummer 201202473/1.

Of in de bijlage: SomalieRvS 17juli12