Zaterdag landelijke actie tegen opsluiting mensen zonder papieren

Overal in het land vinden 27 oktober 2012, zeven jaar na de brand in het detentie- en uitzetcentrum op Schiphol die aan elf mensen het leven kostte, acties plaats tegen het opsluiten van mensen zonder verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in detentiecentra.

 

Meer informatie: http://no-border.nl/

Over Kamp Zeist: http://www.aagu.nl/

 

Waar? 

 

• Detentie- en uitzetcentrum Schiphol Oost – 14.30, voorverzamelen 13.30 uur, MKZ, Eerste Schinkelstraat 16, Amsterdam. Geef je op voor de bus! Mail naar: info@no-border.nl ovv 27 oktober Schiphol.

• Detentiecentrum Kamp Zeist – 14.30 uur vlakbij Kamp Zeist, hoek Kampweg/Richelleweg (bij viaduct), Soesterberg.

• Detentie- en uitzetcentrum Rotterdam, 14.30 bij het detentiecentrum.

• Detentiecentrum Alphen aan den Rijn, 15 uur Station Alphen a/d Rijn.

• Vrijheidsbeperkende locatie Ter Apel – 14.30 uur bij de VBL Ter Apel.

• Gezinslocatie Gilze-Rijen – Verzamelen 13.00 uur, Steenakkerplein in Gilze, van daaruit lopen we naar de Gezinslocatie Gilze-Rijen, Prinsenbosch 2. 

Actueel nieuws tentenkampen

Wegens persoonlijke omstandigheden van de verantwoordelijke voor social media van Vluchtelingen op Straat, worden de weblog, gmail en facebook van Vluchtelingen op Straat al enige tijd niet voldoende geactualiseerd. Het is dus niet zeker of vluchtelingen de mail lezen.

 

Actuele info over tentenkampen

 

Recht op Bestaan – Koekamp Den Haag

http://rechtopbestaan.nl/

https://www.facebook.com/rechtop.bestaan

 

 Wij zijn hier – Notweg Osdorp Amsterdam

http://wijzijnhier.org/

http://m2m.streamtime.org/

Ronde Tafel besprekingen Tweede Kamer over tentenkampen

Vandaag vinden Ronde Tafel- besprekingen plaats in de Tweede Kamer over de tentenkampen van dakloze vluchtelingen met betrokkenen en deskundigen. Dit op initiatief van de woordvoerders asiel van de SP, D66, ChristenUnie, GroenLinks, PvdA, 50+ Partij en Partij voor de Dieren. De Somaliërs geven suggesties voor oplossingen. Zoals deze: “Wil je van de tentenkampen af, zet dan geen vluchtelingen op straat”. Zo vreemd is die optie niet als je kijkt naar omringende EU-landen, waar geen uitgeprocedeerden op straat gezet worden.

 

De ± 226 Somaliërs die deelnamen aan de eerste drie tentenkampen in Ter Apel in november, december 2011 en mei 2012, het kamp in Den Bosch in juli 2012 en eerdere acties van Vluchtelingen op Straat hebben vandaag een brief geschreven aan de Kamerleden die de Ronde Tafelbesprekingen van vanmiddag organiseren. Daarin wijzen ze op knelpunten en dragen mogelijke oplossingen aan voor Somaliërs enerzijds en alle ‘vluchtelingen op straat’ anderzijds.

 

Tegelijk met de brief presenteren ze een rapport van een taaldeskundige die ernstige kritiek uit op de werkwijze en betrouwbaarheid van het Buro Land en Taal. Dit buro onderzoekt namens de IND de taal van Somalische asielzoekers en bepaalt op basis daarvan of ze uit zogenaamd ‘veilig’ of ‘onveilig’ gebied komen. Van de meeste actievoerders wordt gezegd dat ze uit veilig gebied komen. Serieuze tegenbewijzen daarvoor worden van tafel geveegd.

 

Deze Somaliërs verblijven allen sinds de acties in verschillende VBL’s of AZC’s onder VBL-regime en kunnen elk moment weer op straat gezet worden. “We zullen ons dan aansluiten bij de twee nieuwe kampen”, zeggen zij. “We hebben geen andere keus: Ons land is nog onveilig, terugkeer is niet mogelijk, bij daklozeninstellingen kunnen we niet terecht, buiten slapen is verboden en in eigen levensonderhoud voorzien wordt ons onmogelijk gemaakt. Wij vinden dat wij recht hebben op een verblijfsvergunning en respect voor onze mensenrechten”.

 

Hoewel zij om onduidelijke redenen niet op straat gezet worden, gebeurt dit wel dagelijks met hun Somalische lotgenoten die niet deelnamen aan eerdere acties.

 

In de bijlagen de brief en bijbehorende stukken.

TweedeKamerSomaliërsOkt12

Taalanalyse Positief+negatief

Taalanalyse BLT kritiek JD

Kritiek Somalische taaldeskundige