Nieuwsbrief STIL januari 2014

Bijgevoegd de eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar met daarin ondermeer aandacht voor Shenjun, in dezelfde situatie als Dennis. De laatste kreeg wel een verblijfsvergunning vanwege het kinderpardon, Shenjun niet.

 

Bijgevoegd eveneens het interview met Hadj, eerder in Straatnieuws verschenen, met een gedicht van zijn hand.

Nieuwsbrief STIL januari 2014

Interview Hadj

Publicatie tegen opsluiting kinderen zonder papieren

Nog steeds kunnen kinderen worden opgesloten in de cel. Als ze met hun familie asiel vragen kunnen ze tijdens de procedure op Schiphol worden opgesloten. Ook kunnen ze twee weken opgesloten worden als ze gedwongen het land uitgezet worden.

Vandaag overhandigen organisaties, verenigd in de coalitie ‘Geen kind in de cel’, uit protest hiertegen de publicatie ‘Papa hebben we iets ergs gedaan?’ aan leden van de Tweede Kamer. 

Zie Zie www.geenkindindecel.nl
http://www.defenceforchildren.nl/

Dennis mag blijven!

Foto: https://sites.google.com/site/laatdennishierblijven/home

Dennis, de achtjarige jongen uit Oog in Al in Utrecht, kreeg op 24 januari 2014 te horen dat hij in Nederland mag blijven op grond van de kinderpardonregeling. Eerder werd hij afgewezen omdat hij zich aan het toezicht zou hebben ‘onttrokken’. Hij verbleef lange tijd niet in een opvangcentrum. Wel was hij al die tijd bij de gemeentelijke overheid bekend. Hij werd door particulieren opgevangen.

Volgens Defence for Children, die opkomt voor de rechten van kinderen, zitten 300 andere kinderen in dezelfde positie. Zo zit Shenjun, een cliënt van STIL, in vrijwel dezelfde situatie. Hij is ook  8 jaar en werd als baby met zijn moeder op straat gezet.

http://www.defenceforchildren.nl/p/140/3471/mo233-m80/dennis-blijft%21

Opnieuw dreigt uitzetting zieke vader

vader en kind gescheiden

Morgenochtend vroeg staat opnieuw de uitzetting gepland van de zieke man uit Guinee, die daarmee van zijn kind gescheiden wordt, zie foto. De vlucht gaat om 8 uur vanaf Schiphol via Parijs.

Hij wacht nog in spanning op de beslissing van de rechter op twee spoedprocedures die zijn aangespannen omdat hij nog een medische procedure en een procedure verblijf bij kind heeft lopen. Volgens de Utrechtse Noodopvang heeft de advocaat bewijzen ingediend dat de medicatie die hij nodig heeft niet in Guinee te krijgen is. Ook stelt de Groningse universiteit in een rapport dat het traumatiserend zou zijn voor het kind als zijn vader uitgezet zou worden. Zijn vader zit nu al vanaf april in vreemdelingenbewaring.

Uitzetting Guinese man gaat niet door

Op het laatste nippertje is de vlucht waarmee een Guinese zieke man morgenochtend zou worden uitgezet, geannuleerd door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Dit liet de Utrechste Noodopvang, waarvan deze man cliënt is, zojuist weten.

Het is nog niet bekend wat de reden is voor de annulering. Wel is er nog medisch onderzoek gaande in het kader van een verzoek om uitstel van vertrek op medische gronden. Ook loopt nog een procedure ‘verblijf bij kind’. Zie vorig bericht.

Dreigende uitzetting zieke vluchteling met klein kind

Dinsdag staat de uitzetting gepland van een voormalig cliënt van STIL, nu cliënt van de Utrechtse  Noodopvang (SNDVU). Hij heeft ernstige medische klachten en een kind met verblijfsvergunning in Nederland. Volgens een recent universitair rapport zal een uitzetting van zijn vader het kind een ‘trauma’  kunnen bezorgen. Een medisch onderzoek en de procedure ‘verblijf bij kind lopen nog.

Deze man werd samen met een andere ex-cliënt van STIL in april opgepakt nadat de buren geklaagd hadden over geluidsoverlast. Toen ze enkele uren later lekker lagen te slapen, kwam de politie binnenvallen. K. zit inmiddels negen maanden in vreemdelingenbewaring.

Zijn medische klachten zijn zo ernstig dat de IND zèlf voor de kerst een procedure gestart is (artikel 64) om uitstel van vertrek te vragen op medische gronden. Hoewel die procedure nog loopt, kan hij uitgezet worden. De advocaat heeft een spoedprocedure aangespannen in de hoop dat de geplande uitzetting nog kan worden tegengehouden.

Bijgevoegd een uitgebreider bericht van STIL (met ook aandacht voor het medicijnenprobleem) en een persbericht van de Noodopvang met achtergrondinformatie over hun cliënt.

Dreigende uitzetting en medicatieprobleem

Dreigende uitzetting zieke