Utrecht garandeert nachtopvang mannen zonder verblijfsvergunning tot 1 september

De Utrechtse gemeenteraad garandeert opvang voor de mannen zonder verblijfsvergunning die bij Toevlucht slapen. Dit maakte de nieuwe wethouder Jongerius gisterenavond bekend na de demonstratie voor ‘bed, bad en brood voor iedereen in onze stad’.

Aanleiding voor de demonstratie was de dreigende sluiting van Toevlucht. Dit is een tijdelijke sobere opvang die de kerken in december ‘onder protest’ openden om buitenslapers de winter door te helpen. Volgens RTV Utrecht waren er 150 mensen bij de demonstratie.

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1183763/voorlopig-opvang-in-de-toevlucht-voor-asielzoekers.html

Demonstratie voor bed, bad en brood voor iedereen in onze stad!

Donderdag 15 mei 19 uur bij het stadhuis in Utrecht

Utrechtse kerken startten in december heel dapper een hoognodige nachtopvang voor mannen zonder verblijfsdocumenten in Utrecht: Toevlucht. Dit was tijdelijk en onder protest. Op 1 juni zal Toevlucht sluiten als intussen geen oplossing gevonden wordt.

Al die maanden hebben gemiddeld twintig tot dertig mannen per nacht dankbaar gebruik gemaakt van deze noodvoorziening. Velen van hen zijn bekenden van STIL. Zij zullen binnenkort weer ’s nachts buiten moeten slapen.

Het was nooit de bedoeling om deze taak, die volgens Toevlucht de overheid toebehoort, structureel uit te gaan voeren. De kerken lobbieën al een tijd bij de gemeente om meer nachtopvang te creëren zodat de groep niet (weer) op straat komt te staan. De lobby wordt 15 mei kracht bij gezet d.m.v. een demonstratie.

Voor dit protest is de raadsvergadering bezig van de nieuwe gemeenteraad, hen wordt een petitie aangeboden.

Zie facebook Toevlucht

 

Helft van alle burgemeesters voor eerlijk kinderpardon

Shenjun, de 8-jarige cliënt van STIL, was weer volop in het nieuws afgelopen week, met zijn burgemeester Hans Martijn Ostendorp van Bunnik/Odijk, die andere burgemeesters opriep mee te strijden voor een eerlijk kinderpardon. Inmiddels zou al de helft van het totaal van 400 burgemeesters in het land ‘voor’ zijn.

 

Ook de JOVD en het bestuur van de PvdA zijn ‘om’. Alhoewel die laatste een motie aannam waarin over 300 kinderen gesproken wordt, de kinderen die niet onder rijkstoezicht stonden maar wel bekend waren in hun gemeente. De campagne voor een eerlijk pardon die vijf mei startte, is breder. Die pleit voor een pardon voor ruim 600 kinderen.

Er zijn ook andere kinderen die om ‘onbegrijpelijke’ redenen buiten de boot vallen, zoals de ex-AMA’s die als minderjarige hier kwamen en op hun 18e uit de opvang werden gezet. Sommigen van hen zijn nu ‘te oud’ en krijgen geen pardon, terwijl het kan gebeuren dat ze bijvoorbeeld al tien jaar hier zijn. Regels zijn regels.

Zie www.defenceforchildren.nl.

Duitse rechter stuurt vluchteling niet terug naar ‘onmenselijk’ Nederland

Donderdag besloot een Duitse rechter dat een Somaliër met een Dublinclaim voor Nederland niet naar ons land kan worden teruggestuurd omdat hij hier onder het bestaansminimum zou komen. Hij zou hier op straat moeten leven zonder te mogen werken of overheidssteun te krijgen.

Linda Voortman van Groen Links, vraagt de staatssecretaris vandaag om opheldering. Trouw citeert vanmorgen asieladvocate Loes Vellenga van de Vereniging Asieladvocaten (VAJN) die stelt dat mensen die meewerken aan terugkeer in NL wel opvang krijgen. Verschillende organisaties, waaronder STIL en INLIA, stuurden daarop de nodige info naar Voortman, om te laten weten dat wij andere ervaringen hebben.

Wij lieten haar weten dat mensen die meewerken aan terugkeer evengoed op straat gezet worden, zoals een Ethiopische ex-client na drie maanden verblijf in VBL Ter Apel. Volgens INLIA komen alle mensen die met een Dublinclaim van Duitsland teruggestuurd worden in Nederland op straat terecht. Bij STIL kloppen veel Somaliërs in deze situatie aan.

Wel is het zo dat bij sommige landen iemand die meewerkt wel uitgezet kan worden en zonder medewerking niet, zoals bij Irak en enkele andere landen. De vraag is of je van mensen mag verwachten dat ze meewerken aan terugkeer naar gebieden die volgens internationale onafhankelijke organisaties nog te onveilig zijn.

Duitsland hanteert een gedoogdenstatus voor onuitzetbaren.