Jaarverslag STIL 2013

In het bijgevoegde jaarverslag valt te lezen wat STIL afgelopen jaar (2013) heeft gedaan en voor wie en waar het geld van gemeente, donateurs en fondsen aan is besteed.

Meest opvallende ontwikkeling in 2013 was het toegenomen aantal mensen in psychische nood en de ernst van die nood. Zo kwam de crisisdienst van Altrecht (GGZ) meer dan één keer in de zes weken langs op STIL.

Positieve opvallende ontwikkeling in 2013 was de toegenomen solidariteit, zowel financieel als in praktijk, bij de Utrechtse kerken. Zij gaven samen veel geld voor noodhulp en zetten zich ook actief in voor mensen zonder verblijfsvergunning in nood, vooral voor dakloze vluchtelingen.

Mensen die dit jaarverslag op papier willen ontvangen kunnen dat laten weten en postgegevens doorgeven aan info@stil-utrecht.nl.

Alle mensen die ons werk mede mogelijk maken: Hartelijk dank !

Jaarverslag STIL 2013

Definitieve uitspraak ECSR is ‘vertrouwelijk’ naar Teeven

Vermoedelijk moet Teeven binnen vier maanden opvang regelen

Het Europees Comité Sociale Rechten heeft uitspraak gedaan, de inhoud daarvan is nog niet bekend. Wel is die ‘vertrouwelijk’ naar staatssecretaris Teeven gegaan en wil de oppositie opheldering, zo blijkt uit het NRC-bericht hieronder.

Volgens ‘deskundigen’ is er grote kans dat de uitspraak positief is, dwz ‘in lijn’ met de eerdere uitspraak van het ECSR van oktober jl (immediate measure) dat stelde dat NL onderdak en eten moet bieden aan mensen zonder verblijfsvergunning die op straat staan. Teeven wilde zich niet houden aan die uitspraak, mocht de definitieve uitspraak nu ook positief zijn dan heeft hij vier maanden de tijd om het te regelen!

 

NRC:

Oppositie wil opheldering van Teeven over opvang illegalen

Vier oppositiepartijen, de SP, D66, ChristenUnie en GroenLinks, willen 
dat het kabinet snel laat weten of het voor basale opvang van illegalen 
gaat zorgen. Aanleiding is een uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten (ECSR) begin deze maand.

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/07/15/oppositie-wil-opheldering-van-teeven-over-opvang-illegalen/