STIL zoekt dringend vrijwilligers

STIL zoekt dringend vrijwilligers voor sociaal-juridische begeleiding van mensen zonder verblijfsvergunning. Je helpt dan vooral vluchtelingen die na afwijzing van hun asielverzoek op straat terecht zijn gekomen en die vaak nog wel juridische mogelijkheden hebben. Maar het kan ook gaan om bijvoorbeeld slachtoffers van mensenhandel  of mensen in medische of psychische nood.

Speciaal om bezig te gaan met de actuele ontwikkelingen op het gebied van ‘recht op opvang’ zoeken we een juridische medewerker voor minimaal een dag per week. Zie de bijgevoegde vacature. Vacature WMO

Ook voor het medisch spreekuur (woensdagochtend 9-11 uur) zoekt STIL dringend vrijwilligers.

Voor donderdag zoeken we een baliemedewerker. Je moet dan onder meer mensen ontvangen, van koffie en thee voorzien en er zorg voor dragen dat ze de juiste hulp krijgen.

De vacatures vind je via:

http://www.vwcutrecht.nl/organisatie/20119/stil

Op de website http://www.stil-utrecht.nl vind je meer informatie over STIL.

Nieuwsbrief STIL februari 2015

Hierbij de nieuwsbrief met veel goed en veel slecht nieuws uit de dagelijkse praktijk van STIL.

Zo zijn twee stellen, eentje 36 jaar getrouwd, eentje 10 jaar getrouwd, gedwongen om gescheiden te leven, een moeder moet haar negenjarige zoon hier achterlaten.

Een bekende zit onschuldig in een politiecel.

Ook vind je in de nieuwsbrief opvang- en medisch nieuws, oproepen en een dankwoord aan de fondsen die STIL in 2014 steunden.

Nieuwsbrief STIL februari 2015