Gemeenten in gesprek met kabinet over BBB

Het kabinet gaat toch nog met gemeenten in overleg over nadere invulling van het akkoord over BedBadBrood. Verwachting is dat gesproken kan worden over een meer realistische en humanere aanpak, ook over opvang in andere gemeenten dan de grootste vijf.

De VVD dreigt nog wel met korten op het budget van gemeenten als ze ‘niet meewerken’. Zo staat de gemeente onder dezelfde chantage-druk als de dakloze vluchtelingen. Die zouden volgens de VVD geen eten en onderdak meer mogen krijgen als ze ‘niet meewerken’. Ze moeten hun asielverzoek intrekken. Dit terwijl uit cijfers van de gemeente Utrecht blijkt dat meer dan 60% van de mensen die in de Noodopvang verblijft alsnog een verblijfsvergunning krijgt.

De gemeenten zelf wijzen niet zozeer op legaliseringen van mensen die eerder door het rijksbeleid op straat beland waren maar op het in hun ogen menselijker en effectiever terugkeerbeleid. Bij de Noodopvang in Utrecht keert 19% terug naar land van herkomst.

Ze wijzen er ook op dat als je de meewerkeis stelt, dit in praktijk betekent dat een grote groep mensen op straat zal blijven rondzwerven zonder toegang tot eten en een bed. Daar zit niemand op te wachten. Volgens Utrechtse hulporganisaties is dit ook volledig in strijd met de uitspraak van het Europees Comité (zie eerdere berichten). De Utrechtse organisaties schreven gisteren gezamenlijk een brief aan de gemeenteraad en B&W. Op dit moment vindt een debat plaats in de raad in Utrecht.

Utrechtse organisaties over BBB

Brief B&W aan raad over BBB

20150428_brief VNG aan Parlement BBB definitief

http://www.nu.nl/politiek/4040234/coalitie-geeft-ruimte-invulling-bed-bad-brood-akkoord.html

 

Ga terug naar je Torentje!

Utrechtse burgemeester en wethouders maakten vandaag in een verklaring bekend door te zullen gaan met het bieden van BedBadBrood,  Noodopvang en begeleiding van ‘vreemdelingen’. Ze leggen zich niet neer bij het huidige regeringsplan.

foto we would if we could‘Ga terug naar je Torentje’ en kom met wat beters, was de leus van enkele honderden actievoerders die vanavond in Den Haag protesteerden tegen het regeringsplan, in het Torentje op het Binnenhof tot stand gekomen.   

Vanmiddag was er ook een demonstratie bij het hoofdkantoor van de PvdA in Amsterdam. 

Vanmorgen lieten veel hulporganisaties forse kritiek horen bij een hoorzitting in de Tweede Kamer.  Zie http://www.nu.nl/politiek/4040045/forse-kritiek-hulporganisaties-bed-bad-brood-akkoord.html

 

 

 

 

 

 

Gemeenten weigeren onrealistisch BBB-akkoord uit te voeren

Een groot aantal gemeenten laat weten het BedBadBrood-akkoord dat de regering woensdagavond presenteerde onrealistisch of onwerkbaar te vinden. Ze zijn daarom niet van plan het uit te voeren.  Het kabinet dreigt gemeenten financieel te korten als ze doorgaan met het bieden van opvang aan dakloze vluchtelingen die niet meewerken aan terugkeer of als ze niet bij de vijf grote steden behoren die volgens het nieuwe akkoord opvang ‘mogen’ bieden.

Utrecht vindt het akkoord onmenselijk en wil doorgaan met haar huidige beleid dat tot aantoonbaar resultaat leidt. Donderdag debatteert de Utrechtse gemeenteraad hierover. Utrechtse organisaties komen deze week met een gezamenlijke brief naar de raad.

Zie uitzending Nieuwsuur 22 april: http://nos.nl/uitzending/4959-uitzending.html

Lees hier een langer artikel: Akkoord onrealistisch

Topoverleg in het Torentje over Opvang Dakloze Vluchtelingen

Met dank aan het ANP

In het Torentje wordt topoverleg gevoerd over de opvang van asielzoekers zonder papieren. Bij het overleg, dat om vijf uur begon, zijn premier Rutte, vicepremier Asscher, PvdA-leider Samsom, VVD-fractievoorzitter Zijlstra en VVD-staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.

Aanleiding voor het topoverleg is een besluit van het Comité van Ministers in Brussel over de bed-,bad-,broodregeling. Verschillende partijen interpreteren het besluit anders. Het ministerie van Veiligheid en Justitie leidt eruit af dat er geen opvang voor illegalen meer geregeld hoeft te worden.

Andere partijen zien dat anders. Advocaat Pim Fischer, die namens de Protestantse Kerk Nederland de zaak aanhangig maakte in Europa, laat het besluit de invulling van de opvang weliswaar aan de lidstaten over, maar moeten die lidstaten wel degelijk asielzoekers zonder papieren opvang bieden.

De zaak speelt al een lange tijd. Voormalig staatssecretaris Teeven gaf naar aanleiding van een andere uitspraak, van de Raad van Europa, gemeenten geld voor nachtopvang, eten en een douche. De VVD-bewindsman deed dit tegen zijn zin.

De kwestie ligt gevoelig in de coalitie. De VVD is geen voorstander van de regeling, maar de PvdA vindt het inhumaan om deze groep op straat te laten zwerven.

Het  is nog niet duidelijk of de partijen het vandaag eens worden over de gevolgen van het besluit van het Comité van Ministers.

Zie STIL- nieuwsbrieven over de uitspraak van het ECSR, BBB’s en dakloze vluchtelingen.

Mensen die opvang bieden vertellen op tv waarom

Gisteren vertelde Marianne bij RTL Late Night waarom ze mensen in haar huis opvangt. Soms zit het hele huis vol, mensen uit allerlei landen heeft ze al geholpen. Aan opvang, papieren en met van alles. Bejaarde mensen die anders doodgevroren waren op straat, hoogzwangeren, jonge kwetsbare vrouwen, jonge Afghaanse mannen, etcetera. Op tv vertelt ze in mooie woorden waarom ze doet wat ze doet. STIL bracht RTL Late Night gisteren met haar in contact.

Marianne was supporter van de tentenkampen in Ter Apel, zo stond ze in haar eentje in de vrieskou met een groepje Somaliërs van het eerste kamp!! (nov/dec 2011). Dit waren vluchtelingen, voor het merendeel uit de wachtkamer van STIL, die geen plek hadden om te slapen.

Ook een andere vrouw vertelt waarom ze opvang biedt.

http://www.rtlxl.nl/#!/rtl-late-night-301978/f967dfcd-6415-1c98-8445-e852d8f7f24f

Interesse ook opvang te bieden? Mail: info@stil-utrecht.nl

 

 

 

 

Veel media- aandacht voor mensen die vluchtelingen opvangen – STIL zoekt langdurige opvang

Vandaag werd STIL platgebeld door journalisten van radio en tv over items die ze wilden maken over mensen die een dakloze vluchteling in huis nemen. Waarom doen ze dat en welke ervaringen hebben ze? STIL heeft enkele journalisten in contact gebracht met opvangbieders.

Zoals iemand die vaak haar huis vol heeft met vluchtelingen die op straat stonden, soms bedreigd worden met uitzetting, soms in erge medische nood verkeren. Ook met iemand uit een woongroep die een Ethiopische vluchteling opving die na twee jaar alsnog asiel kreeg omdat hij eindelijk zijn verhaal kon bewijzen. Een andere man met dochtertje, ook door hen opgevangen, kreeg eveneens alsnog asiel.

Een man die zelf als vluchteling naar Nederland gekomen is, heeft al twee keer achter elkaar een zwangere vrouw met kleine kinderen opgevangen, hij weet wat het is om op straat te staan. Was zelf ook lange tijd in die situatie.

In onze nieuwsbrieven (zie elders op de weblog) wordt regelmatig bericht over de opvang die ongeveer twintig gastadressen die wij kennen bieden. Voor enkele dagen, enkele weken, enkele maanden, en in een enkel geval dus jarenlang. Zo is de inmiddels bekende kinderpardonner Shenjun acht jaar lang door een echtpaar opgevangen. De opvang wordt geboden door gezinnen, echtparen, alleenstaanden en woongroepen.

STIL is op dit moment op zoek naar langdurige opvangplekken. Bijvoorbeeld voor drie maanden, zes maanden of een jaar.

Het gaat om mensen wiens asielverzoek is afgewezen, die op straat zijn gezet met de opdracht het land te verlaten, soms gaat het om mensen die zelf uit een opvangcentrum zijn weggevlucht omdat ze bang zijn voor uitzetting.

Deze mensen kunnen of durven vaak niet zomaar terug, ze mogen niet werken en krijgen geen bijstand. Vaak krijgen ze later met nieuwe bewijzen alsnog een verblijfsvergunning.

Ook interesse in het bieden van opvang? Neem dan contact op met: info@stil-utrecht.nl.

Vluchtelingen Amsterdam bezetten Stopera (stadhuis)

Vandaag moesten de Amsterdamse vluchtelingen de Vluchtgarage verlaten. Ze vertrokken richting het stadhuis, daar zouden ze nu binnen zitten.

Volg het nieuws via https://www.facebook.com/WijZijnHier

Vaak is nieuws van (ex-)cliënten van STIL en de zelforganisatie Vluchtelingen op Straat te volgen via: FB Vluchtelingen op  Straat.

Vanavond is er een symposium 19.30 in de Jacobikerk in Utrecht over het Recht op Bestaan van deze mensen en ideeën die er zijn over: wat nu?!? (zie xminy.nl)

STIL Nieuwsbrief maart

Medisch-, juridisch- en daklozennieuws uit de dagelijkse praktijk van STIL lees je in de laatste nieuwsbrief.

Nieuwsbrief STIL maart 2015

Luister hier naar een liedje: We won’t go back: https://www.youtube.com/watch?v=Q3dGvO8w3uQ

Aanstaande vrijdag organiseert ‘Wij zijn hier’ een demonstratie om 17 u op de Dam in Amsterdam, tegen de ontruiming van de Vluchtgarage.

Op 13 april is er vanaf 19.30 in de Utrechtse Jacobikerk een symposium: Recht op Bestaan, Samen sterk voor uitgeprocedeerde en ongedocumenteerde vluchtelingen.

Zie https://xminy.nl/