Vijf mensen alsnog asiel in april

In april kregen vijf cliënten van STIL alsnog asiel! Een status voor vijf jaar. Over drie van hen kun je lezen in de laatste nieuwsbrief. Daarin ook positief en negatief nieuws over gezinshereniging, opvang en nog veel meer.

Nieuwsbrief STIl april 2016

5 mei

We staan dit jaar niet met hapjes op de 5 mei markt in Lombok, wel spelen bezoekers van het Ubuntuhuis djembé op het pleintje tegenover de Munt bij de steiger. Dus: kom een dansje wagen!

Feestmarkt 28 mei

STIL staat wel op de feestmarkt in Haarzuilens 28 mei, als onze trouwe donateur Emmaus Haarzuilens haar vijftigjarige verjaardag viert.

 

 

 

Na vijf en half jaar alsnog asiel

De heer B,, vluchteling uit Armenië, en zijn vrouw, kregen vandaag te horen dat ze alsnog asiel in Nederland krijgen! Vijf en half jaar geleden werd hun eerste asielverzoek afgewezen. Met nieuw bewijs lukte het nu wel.
 
B. kwam even langs STIL om het goede nieuws te vertellen en te bedanken. “Ik ben heel blij maar ook heel erg moe! Ik zou willen dat alle mensen die hier bij STIL komen een verblijfsvergunning krijgen!”

Opnieuw iemand die meewerkt aan terugkeer op straat gezet

R. is na zeven maanden verblijf in de VBL Ter Apel, waar hij actief aan terugkeer naar zijn land van herkomst werkte, de straat op gestuurd. Zijn ouders zijn naar een buurland gevlucht toen hij nog jong was. Vanuit dat buurland is hij op latere leeftijd naar Nederland gevlucht. Door die beide landen wordt hij niet als burger erkend en niet ‘teruggenomen’.

Dit is het tweede voorbeeld in korte tijd waarbij STIL te maken heeft met een cliënt die aantoonbaar meewerkt aan terugkeer, waarbij het niet lukt die terugkeer te regelen, en wiens opvang desondanks beëindigd is omdat hij ‘onvoldoende’ zou meewerken.

Politici zeggen in de media regelmatig dat opvang niet beëindigd wordt als mensen ‘meewerken’. Op basis van dit standpunt vindt de regering dat gemeenten deze mensen geen Bed, Bad en Brood moeten bieden. Dit verhaal klopt niet, bleek vandaag opnieuw.

ChristenUnie stelt wethouder vragen over gezinnen op straat

Nadat Maarten van Ooijen van de ChristenUnie uit Utrecht vorige week de nieuwsbrief van STIL las, was hij geschokt. STIL had in twee weken tijd al zeven gezinnen de straat opgestuurd waar de organisatie geen oplossing voor wist. Hij twitterde rond dat hij hier vragen over wilde stellen in de gemeenteraad en dat gaat hij vandaag dan ook doen, samen met enkele andere partijen. Het AD besteedde hier dinsdag ook aandacht aan.

Angst voor uitzetting

Deze gezinnen zijn ondergedoken uit angst voor uitzetting. STIL is van mening dat de beoordeling van de onveiligheid bij terugkeer van deze mensen (en asielzoekers in het algemeen)  te wensen overlaat. Niet voor niets krijgen veel mensen na enige tijd alsnog asiel.

STIL is daarnaast van mening dat je uit humanitair oogpunt geen kinderen op straat kan laten. Vanuit een rustige veilige plek kan beter aan oplossingen gewerkt worden. Helaas is het nu zo dat STIL onvoldoende mogelijkheden heeft iedereen te helpen die om hulp aanklopt.

Kerk helpt veel gezinnen aan opvang

Een Utrechtse kerk vangt op dit moment al acht gezinnen op in haar netwerk, andere kerken vangen ook enkele gezinnen op. STIL ving in 2015 rond de achttien gezinnen op, waaronder alleenstaande moeders met kinderen. Dit gebeurt op particuliere plekken bij mensen thuis. Zie www.stil-utrecht.nl.

Lees hier het artikel in het AD van dinsdag jl:

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4276005/2016/04/05/Gezinnen-met-minderjarige-kinderen-de-straat-opgestuurd.dhtml

Lees hier de vragen aan het college van B&W:

MV BBB ongedocumenteerde gezinnen

Voor de negende keer vrijgelaten uit vreemdelingendetentie

Khalid is na zeven en een halve maand opsluiting, vrijgelaten uit vreemdelingendetentie. Hij zat al voor de negende keer vast, zogenaamd om hem het land uit te zetten omdat hij geen verblijfsvergunning heeft. In werkelijkheid is het echter al jarenlang voor iedereen duidelijk dat hij het land niet uitgezet kan worden. Toch wordt hij keer op keer voor lange tijd vastgehouden.

Hij rekende zelf even uit dat hij in totaal elf jaar in Nederland in vreemdelingenbewaring zat, hij is 37 jaar en kwam in 1994 naar Nederland. Dat zou betekenen dat hij de helft van de tijd dat hij in Nederland is, vastgezeten heeft.

 

Lees een langer artikel via deze link:

khalid voor de negende keer vrij