Nieuwsbrief Kerst 2016 en vakantie-openingstijden

image (3).jpg wordt weergegeven

In de nieuwsbrief van december weer vele boeiende berichten. Zoals over het jongetje op de foto en zijn moeder en broertjes. Je kunt hem lezen via deze link: nieuwsbrief-stil-december-2016

Komende week is STIL gesloten. Wel is er medisch spreekuur van 9 tot 11 uur.

STIL dankt iedereen die het afgelopen jaar steun bood hartelijk en wenst jullie allen een Goede Kerst en een Solidair 2017!

 

STIL wishes you all a good Christmas and a new year in Solidarity!
 
STIL vous souhaite un joyeux Noël et une nouvelle année dans la solidarité!

Laatste nieuws van STIL

In de nieuwsbrief van oktober en november heel veel opvangnieuws! Over mensen op straat, mensen die opvang kregen en mensen die opvang bieden!

Ook veel ander nieuws. Zo kreeg weer iemand uit Ethiopië asiel, dit keer ‘slechts’ vier jaar na op straat te zijn gezet. Wordt het niet eens tijd de eerste asielbeoordeling wat zorgvuldiger te doen, vraag je je dan af. Een persoon is het land uitgezet, twee personen zitten in vreemdelingendetentie. STIL kreeg zes nieuw vrijwilligers en afgelopen tijd veel leuke donaties! Daarvoor onze dank!

Lees hier de gehele nieuwsbrief: nieuwsbrief-stil-oktober-november-2016

Lees hier een verhaal uit de praktijk: verhaal-uit-de-praktijk-link

Lees hier een langer artikel over het onderzoek in Italie, t.b.v. het Dublinproject: op-onderzoek-in-italie-link

 

 

Vader Fries kindje 2 november uitgezet​

Woensdag 2 november staat er opnieuw een vliegtuig klaar om Sami uit te zetten naar Afghanistan. Eerder is de uitzetting tot twee keer toe niet doorgegaan, een keer omdat er nog een juridische procedure liep, een keer wegens arbo-acties van KLM-personeel. Nu lijkt er niets meer tegen te doen.

 

Enkele Tweede Kamerleden hebben de zaak voorgelegd aan de staatssecretaris in de hoop dat die gebruik maakt van zijn discretionaire bevoegdheid.

Lees hier een uitgebreid bericht. persb-uitzetting-sami-2-nov Zie ook eerdere berichten op deze weblog, in de nieuwsbrief of op de facebookpagina Laat mijn Baba vrij en Vluchtelingen op Straat.

 

Hulp in huis nodig? Vluchtelingen zoeken werk

Veel (ex-) cliënten van STIL zoeken werk. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijk werk, oppassen, schilderen, klussen in huis of fiets- en computerreparaties. 

In Nederland krijg je niet zo makkelijk asiel als veel mensen denken. Je moet van alles en nog wat bewijzen en dat lukt niet altijd. Sommige bewijzen worden niet serieus genomen. Wel lukt het regelmatig om met serieuze begeleiding een asielverhaal beter te onderbouwen. Bijvoorbeeld door het inbrengen van nieuwe informatie (documenten, rapporten van deskundigen, artsverklaringen, landeninfo). Regelmatig worden mensen na het indienen van een nieuw asielverzoek, alsnog erkend als vluchteling.

Om een nieuw asielverzoek voor te bereiden is echter helaas vaak veel tijd nodig. Ook om aan andere oplossingen te werken. Daarom kunnen mensen die STIL kent soms niet de gehele periode gesteund worden met opvang en leefgeld. Vandaar dat we pogen hun zelfredzaamheid te bevorderen.

Daarvoor moeten ze vooral zelf actief zijn. Veel mensen zoeken dan ook baantjes om te kunnen overleven. Het gaat vooral om schoonmaakwerk en klussen in huis, maar bijvoorbeeld ook om oppassen, koken, tuinwerk, taalles, verzorging, boodschappen, fiets- en computerreparaties.

Heb je iemand nodig dan kun je het laten weten aan STIL.  Mail info@stil-utrecht.nl of 030 2713 463.

Opvang-, juridisch- en ander nieuws van STIL

Sami, vader van dit kindje, Meral, en man van deze vrouw, Iris, zit in in vreemdelingenbewaring in Rotterdam (zie foto, zwaaien naar Sami in de gevangenis). Hij kan 24 oktober het land uitgezet worden.

Lees hierover en ander nieuws in de nieuwsbrief van STIL. nieuwsbrief-stil-september-2016.

 

De nieuwsbrief had enige vertraging omdat de redactie druk was met fondswerving…

Oproepen en nieuwtjes zijn ook regelmatig te vinden via de Facebook Vluchtelingen op Straat.

 

 

Gesprek STIL met Hoge Commissaris Mensenrechten VN

Voorafgaand aan een ontmoeting met staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Veiligheid en Justitie, wilde de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Zeid Ra’ad Al Hussein, gisteren met maatschappelijke organisaties praten. Ook STIL kreeg die kans.

Overheden gaan graag het gesprek aan over mensenrechtenschending in verre landen, maar als het over de positie van gemarginaliseerde groepen binnen de eigen landsgrenzen gaat, beweren ze al snel de zaken op orde te hebben. De beste manier om er achter te komen of dit daadwerkelijk het geval is, is via maatschappelijke organisaties, aldus de Hoge Commissaris voor Mensenrechten bij de Verenigde Naties Zeid Ra’ad Al Hussein.

STIL kreeg daarom, samen met organisaties als Amnesty Nederland, Defence for Children en het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens, gisteren de gelegenheid om in een open en informele setting aan te geven wat volgens ons de belangrijkste aandachtspunten zijn, als het gaat om de rechtsbescherming van migranten in Nederland.

Wantrouwen en uitsluiting

Al snel werd duidelijk dat de Nederlandse overheid haar zaken wat dit betreft verre van op orde heeft. Mensenrechtenschending is voor deze groep mensen aan de orde van de dag. De High Commissioner was met regelmaat zichtbaar gechoqueerd door de verhalen van de aanwezigen. De rechten van kinderen en vreemdelingendetentie waren wat dit aan gaat twee belangrijke thema’s.

STIL benadrukte met name het grote aantal dakloze ongedocumenteerden die slachtoffer zijn van een beleid dat is gebaseerd op wantrouwen en uitsluiting en waarbij schending van mensenrechten doelbewust wordt ingezet als afschrikmechanisme. Daarnaast wees STIL de High Commissioner op het feit dat vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in nationale wetgeving worden uitgesloten van toegang tot vrouwenopvang.

Oproep voor kritisch geluid

De High Commissioner sloot de bijeenkomst af met een bevlogen pleidooi. We leven in cruciale tijden waarin onder matig politiek leiderschap afstand wordt gedaan van mensenrechten in een klimaat waar angst en uitsluiting heersend zijn. Er komen in veel landen verkiezingen aan die bepalend kunnen zijn voor verdere opbouw van- of juist afbreuk aan- de rechten van de mens. Het is belangrijk om juist nu een kritisch geluid te laten horen. De VN is van plan hier de komende jaren actief campagne op te voeren, waarin niet geschuwd wordt individuen aan te spreken. De reactie van de High Commissioner van eergisteren op de boodschap van Geert Wilders is hiervan een voorbeeld (http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Media.aspx). De High Commissioner roept eenieder op hetzelfde te doen.

Vader 1-jarig Nederlands meisje uitgezet naar Afghanistan

Sami en Meral

Sami is 23 jaar en vader van een 15-maanden oud meisje Meral (zie foto). Zijn vrouw (haar moeder) Iris is Nederlandse en woont in Leeuwarden. Sami is vluchteling uit Afghanistan, kwam in 2009 naar Nederland en spreekt perfect Nederlands. Hij mag hier niet blijven en wordt 7 september op het vliegtuig gezet. Het  ticket ligt al klaar hoewel er nog  een procedure loopt voor een verblijfsvergunning om bij zijn kind te mogen blijven.

Sami zit al twee maanden in vreemdelingendetentie in Rotterdam. Zijn advocaat heeft de rechtbank verzocht of hij de procedure voor verblijf bij kind in Nederland mag afwachten* maar ze kreeg nog geen antwoord. Omdat hij eerder ook niet is vrijgelaten, is de kans groot dat de uitzetting gewoon doorgaat.

 

Lees hier verder: Gezin uit elkaar gerukt?

Verblijfsvergunningen en opvang, lees de nieuwsbrief van juli

In juli kreeg STIL van meerdere mensen te horen dat ze een verblijfsvergunning hadden gekregen, ook vonden we voor enkele mensen een betaalde woonplek of opvang. Helaas raken de BBB-locaties in het land vol, dus moeten we vaker mensen de straat op sturen omdat we geen onderdak kunnen regelen. Gelukkig is dit tot nu toe meestal alleen tijdelijk en kunnen mensen later wel in de BBB terecht.

Lees meer in de nieuwsbrief van juli…

Nieuwsbrief STIL juli 2016