Vrouwen en kinderen op straat

STIL opende in 2005 de deuren van opvanghuis Fanga Musow. Hier kunnen vrouwen en kinderen zonder papieren die op straat staan en nergens anders terecht kunnen, tijdelijk wonen. Het zijn bijvoorbeeld mishandelde vrouwen, slachtoffers van mensenhandel (vrouwenhandel) en vluchtelingen die (nog) geen asiel kregen. Ze krijgen een veilige plek en begeleiding in het zelfredzaam worden en werken aan hun toekomst.

Fanga Musow betekent ‘Krachtige Vrouwen’. Vrouwen leren aan hun eigen kracht te werken en zelf oplossingen te zoeken. Lees meer op de website: http://www.fangamusow.nl.

Dit project draait zelfstandig van STIL en zorgt voor de eigen fondsenwerving. Wel werken we nauw samen, valt het (nog) onder het bestuur van de Stichting Lauw-Recht (STIL) en gebruiken we hetzelfde kantoor.