100 mensen in kamp – delegatie naar minister

Update van gisteren donderdag 10 mei 2012, 14 u

Op dit moment bivakkeren 100 dakloze vluchtelingen in het tentenkamp in Ter Apel: 70 Irakezen en 30 Somaliërs. Vandaag of morgen gaat een delegatie naar Den Haag om met de minister te praten. De burgemeester regelt het vervoer. Intussen gaat het protestkamp door.

Het aanbod van de burgemeester om met door haar geregelde bussen allemaal naar Den Haag te gaan om daar de actie voor het parlement voort te zetten, is door de demonstranten niet aangenomen.

Volgens de Irakese woordvoerder Hadi zijn de wensen van de vluchtelingen:

• “Als jullie ons niet willen hebben, geef ons dan een bewijs zwart op wit dat we naar een ander land mogen gaan om daar asiel te vragen en dat we dan niet teruggestuurd worden naar Nederland (zoals de huidige praktijk is als je naar een ander EU- land gaat, red).

• Als jullie zeggen dat dat niet kan omdat Nederland het Verdrag van Dublin heeft getekend en niet zomaar onder Europese afspraken uitkan, geef ons dan toestemming om in Nederland te blijven en geef ons een status (verblijfsvergunning, red).

Zolang deze eisen niet ingewilligd worden, stoppen we niet met onze actie, ook al duurt het een maand, twee maanden, een jaar of nog langer”

De Somaliërs, waarvan al eerder twee groepen een tentenkamp organiseerden, hebben vergelijkbare eisen: Geef ons de kans elders asiel te vragen of geef ons een status. Uit onderzoek van de UNHCR uit 2010, gepubliceerd in 2011, blijkt dat ze in andere EU-landen veel meer kans maken op asiel. Ditzelfde geldt voor de Irakezen.

Nieuw protest dakloze vluchtelingen Ter Apel

Gisteren startte een groep van 65 Irakese uitgeprocedeerde vluchtelingen ’s middags een protestactie in Ter Apel. “We willen opvang”, zegt Hadi, een van hen. ‘Nederland geeft ons de keus tussen terugkeer of een leven op straat. We willen niet terug. Daar wacht ons de dood”.

Hadi is een van de 65 Irakezen die vandaag in Ter Apel demonstreert. “Wij wonen al jarenlang in Nederland, de meesten van ons meer dan vijf jaar. We zijn allemaal op straat gezet vanuit verschillende plekken: de gevangenis voor mensen zonder papieren in Rotterdam of opvangcentra voor vluchtelingen. Sommigen van ons, ik schat tien mensen, hadden eerder een tijdelijke verblijfsvergunning en zelfs een huis. Maar nu niet meer. Ze zeggen dat het nu veilig is in Irak. Maar wij vinden van niet”.

De demonstranten komen uit Centraal Irak. Gedwongen terugkeer is niet mogelijk naar Irak omdat de Irakese autoriteiten daar niet meer aan meewerken. Hadi: “Als wij meewerken aan vrijwillige zelfstandige terugkeer, krijgen we wel opvang, tot ons vertrek, zegt de IND, maar dat willen we niet. We willen dat opnieuw naar onze asielverzoeken gekeken wordt.”

Meer dan de helft van deze groep, ± 35 mensen, werd 20 april op straat gezet vanuit detentiecentrum Rotterdam nadat de Raad van State half april liet weten dat Irakezen niet opgesloten mogen worden nu er geen zicht op uitzetting is. Toch kregen ze geen opvang. Vandaar deze actie: “Het is regenachtig weer maar niet koud. We blijven hier tot onze eisen ingewilligd zijn”, zegt Hadi.

Uitzetten naar oorlogsgebied toch zowieso lastig ?

Kamervragen over uitzettingen Somalië

Dat uitzetten van Somaliërs niet goed lukt, is dat niet het ‘automatische gevolg’ van het Somaliëbeleid ‘aangezien de hoofdstad Mogadishu, waar het vliegveld gelegen is, een oorlogsgebied is? En ‘slechts enkele gebieden van Somalië als enigzins veilig worden beschouwd?’

Dit vragen kamerleden van de PvdA, Groen Links, SP, D66 en Christenunie zich af. Zij stelden de minister gisteren schriftelijke vragen nadat bekend werd dat hij afzag van het hoger beroep tegen een groep Somaliërs.  De reden dat hij het beroep introk was dat uitzettingen onmogelijk zijn, of in zijn woorden: ‘moeilijk realiseerbaar’.

Hij stelde eerder het beroep juist in omdat hij het niet eens was met de rechter die vond dat de Somaliërs moesten worden vrijgelaten omdat uitzetting niet mogelijk was (dec jl). De minister vond van wel en had zelfs al vluchten geboekt. Maar die zijn later afgezegd, zo schreef hij woensdag aan de Raad van State. Deze Somaliërs waren opgepakt in het eerste tentenkamp in Ter Apel. Hierbij zaten zeker zeven dakloze cliënten van STIL.

De Kamerleden vragen om stopzetten van uitzettingen (die toch in praktijk al niet plaatsvinden) en vrijlating van Somaliërs uit vreemdelingendetentie waar sommigen ‘ter uitzetting’ nog voor onbepaalde tijd vast zitten.

Tevens vragen de kamerleden of de minister alsnog ‘ruimhartig kan bezien of Somalische gezinnen met minderjarige kinderen asiel kunnen krijgen, met het oog op de nog immer slechte veiligheidssituatie in Somalië (..)’.

Lees verderop de Kamervragen. Somalie Asiel Terugkeer SV 190412


Nieuwe acties Somaliërs?

Somaliërs bereiden nieuwe actie voor

Na het tweede tentenkamp van dakloze Somaliërs met kerst in Ter Apel, kreeg een groep van 56 mensen een nieuwe asielprocedure. Daarvan hebben nu vijf mensen een status. De rest zit met twee negatieve beschikkingen op zak in een terugkeercentrum, de VBL in Vught en de VBL inTer Apel. In Vught zitten ook de actievoerders van het eerste tentenkamp. Dit kamp werd opgezet nadat een man in rolstoel op straat was gezet op een weggetje buiten de poort van VBL Ter Apel, tussen de weilanden, met de opdracht het land te verlaten.

Gisteren maakte de minister zelf bekend dat uitzettingen naar Somalië niet mogelijk zijn op het moment. Toch krijgen Somaliërs geen verblijfsvergunning. In andere landen maak je als Somalische asielzoeker veel meer kans. Zo krijgt in duitsland 73% van de vluchtelingen asiel (cijfers 2010, UNHCR), in Frankrijk en Groot Brittannië 45%, in Nederland slechts 1,8%. Zou er dan niet wat mis zijn?

De Somaliërs bereiden nieuwe acties voor. Kijk op hun weblog naar het laatste nieuws. Daar kun je ook zien hoe je geld kan geven en welke andere hulp nodig is.

vluchtelingenopstraat.blogspot.com

Je kunt daar ook foto’s en filmpjes van acties bekijken. Zoalvan de landelijke demonstratie van Vluchtelingen op Straat in Den Haag in september 2011. Daarvan is de onderstaande foto. Het was ontroerend dat vluchtelingen hun eigen verhaal vertelden. (Foto Bas Baltus).

foto toespraak

 

 

 

 

Gedwongen uitzetten naar Somalië lukt niet

Minister trekt hoger beroep Somaliërs eerste tentenkamp in

De vluchten die gepland stonden voor gedwongen terugkeer van Somaliërs deze maand, zijn afgelast. Het lukt Nederland niet de ‘terugkeerdeal’ met de Somalische regering TFG die het vliegveld van Mogadishu in handen heeft, in praktijk te brengen.

Dit schrijft de vertegenwoordiger van minister Leers vandaag in een brief aan de Raad van State in iets andere woorden: Gedwongen terugkeer blijkt ‘in beginsel mogelijk maar de praktische realisatie is bewerkelijker’, aldus de  minister. Elders in de brief staat dat ‘verwijderingen moeilijk realiseerbaar blijken’. De minister trekt daarom het hoger beroep in dat hij instelde nadat de Groningse rechtbank in dec jl een groep van 17 Somaliërs vrijliet, omdat er geen zicht op uitzetting was. De Somaliërs krijgen een schadevergoeding omdat ze twee weken onterecht vast zaten.